Aanpassingen toegangsbeleid voor schoolWise/mediatheekWise

Probiblio gaat het toegangsbeleid voor schoolWise en mediatheekWise aanpassen om beter te voldoen aan de eisen van de AVG/Privacy-wetgeving.

Dit is de oude situatie: er zijn voor schoolWise en mediatheekWise scholen 3 generieke toegangscodes/gebruikersrollen:

  • Beperkt – innemen en uitlenen in de zelfbediening
  • Koppelen (alleen in schoolWise) – collectie koppelen
  • Alles – bovenstaande functies + klantenadministratie

De generieke toegangscodes ‘beperkt’ en ‘koppel’ blijven ongewijzigd, omdat hiermee géén klantgegevens zichtbaar zijn. De generieke toegangscode ‘alles’ met toegang tot de klantenadministratie van de schoolbibliotheek, wordt opgeheven.

In de plaats van de generieke toegangscode ‘alles’ wordt deze uitgebreide gebruikersrol met toegang tot de gewenste scholen toegevoegd aan de persoonlijke toegangscode voor de leesconsulenten en/of bibliotheekmedewerkers. Met maar één toegangscode voor bibliotheekvestigingen én scholen wordt het eenvoudiger om aan te melden in de client.

Voor scholen is een persoonlijke toegangscode met de uitgebreide gebruikersrol ‘alles’ alleen op aanvraag beschikbaar. Deze toegang voor een schoolmedewerker moet door de bibliotheek worden aangevraagd bij Probiblio.

Vragen? Neem contact op met de senior ondersteuner binnen jouw bibliotheek. Of via schoolWise@probiblio.nl.