Actuele publicaties en documenten van Probiblio (2022)

Op 30 juni 2022 was Probiblio's Provinciale Projectendag, rondom best practices van bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland. Bibliotheekmedewerkers konden naar hartlust kennis uitwisselen, inspiratie delen en elkaar ontmoeten. Op een publicatietafel waren de meest actuele en relevante publicaties en documenten van Probiblio in te zien. Hieronder vind je het overzicht. Veel leesplezier!

 1. Bybilitics en datagedreven werken (2022)
 2. Eindrapport pilot Springlab beweegvloer (2022)
 3. Factsheet Gecijferdheid (2022)
 4. Flyer 'Het nieuwe BiebPanel' (2022)
 5. Flyer Marketingmodule Plus (2022)
 6. Gratis Bieb, Onderzoek naar de Freemium pilot 2021-2022 (2022)
 7. Handreiking 'De Bibliotheek op school in het mbo' (via pro.debibliotheekopschool.nl, 2021)
 8. Handreiking 'Werken met een Ontwikkelplein?' (2021). Inspiratie, een denkraam, strategische overwegingen en praktische handvatten.
 9. Inspiratiegids 'Samenwerking Sociaal Werkbedrijf en de bibliotheek' (2021). Met 4 Noord- en Zuid-Hollandse praktijkvoorbeelden.
 10. Inspiratiegids nazorgtrajecten bij de VoorleesExpress (2022)
 11. Inspiratiegids 'Tiny Library - Een concept met potentie' (2022)
 12. Inspiratiekaart 'De start van vraaggericht werken; de kunst van het kletspraatje' (2022)
 13. Jaarverslag Probiblio 2021.
 14. Klantgericht denken en werken voor bibliotheken met Mosaic (2022)
 15. Provinciaal collectiebeleidsplan Zuid-Holland 2021–2024 (2021)
 16. Provinciaal collectiebeleidsplan Noord-Holland 2021-2024 (2021)
 17. Onderzoeksamenvatting: De bibliotheek als 3e leeromgeving (2021)
 18. Scan laaggeletterdheid: wijkcijfers voor álle thema’s rond zelfredzaamheid (2022)
 19. 'Toekomstvisie op de informatievoorziening van de bibliotheek' (2022). Notitie van de BOA-werkgroep.
 20. Trajectplaat Strategisch HR (2022)
 21. Van KPI tot Effect: impactgericht werken in de bibliotheek (2022)
 22. Wegwijzer Gezinsaanpak (2022)
 23. Werkboek 'Impactgericht werken en het effect van de digitale inclusiedienstverlening' (2021)
 24. Whitepaper 'Het opstellen van een businessplan voor een toekomstbestendige bibliotheek' (2021)

Vragen?

Neem contact op met Michelle Rijbroek: MRijbroek@probiblio.nl