Zuid-Hollands Cultuurdebat

Zuid-Hollands Cultuurdebat

Wat is de meerwaarde van cultuur, erfgoed en bibliotheken voor de Zuid-Hollandse samenleving? En hoe kunnen de Provinciale Staten daar een bijdrage aan leveren? Dat bespreken we samen met kandidaat-Statenleden tijdens het Zuid-Hollands Cultuurdebat op dinsdag 7 maart 2023 van 15.00 – 18.00 uur in OPEN Delft.

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in de provincie Zui-Holland mee kan doen aan de maatschappij? Welke bijdrage kunnen cultuur, erfgoed en bibliotheken daaraan leveren en wie kan hierin welke rol vervullen?

In de aanloop naar de Statenverkiezingen organiseert Probiblio samen met Erfgoedhuis Zuid-Holland, Jeugdtheaterhuis, Kunstgebouw, Popunie, en SEOP een inspirerende middag over de maatschappelijke kansen en politieke ambities voor cultuur, erfgoed en bibliotheken in Zuid-Holland.

Aan de hand van sprekende voorbeelden wordt zichtbaar welke maatschappelijke kansen er liggen. We gaan met kandidaat-Statenleden, instellingen, bewoners en experts in gesprek over wat er kan in en nodig is voor een leefbaar Zuid-Holland waarin iedereen kan meedoen.

Programma

14.30 – 15.00 uur    Inloop

15.00 – 15.20 uur    Welkom en inleiding met dagvoorzitter Ruben Maes

15.20 – 16.00 uur    Debatronde 1: Leven in Zuid-Holland

In gesprek over de impact van cultuur, erfgoed en bibliotheken op de leefomgeving. Kandidaat-Statenleden van diverse politieke partijen delen hun visie op verschillende vraagstukken op dit gebied en gaan met elkaar en met u hierover in gesprek.

16.00 – 16.10 uur    Intermezzo

16.10 – 16.50 uur    Debatronde 2: Meedoen in Zuid-Holland

In gesprek over de bijdrage van cultuur, erfgoed en bibliotheken aan een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen. Een nieuwe groep kandidaat-Statenleden deelt hun visie en gaat het gesprek hierover aan.

16.50 – 17.00 uur    Wrap-up en vooruitblik

17.00 – 18.00 uur    Netwerkborrel

Wil je erbij aanwezig zijn? Meld je aan via deze link voor het Zuid-Hollands Cultuurdebat – de waarde van cultuur, erfgoed en bibliotheken.

Meer agenda-items