Gebruikersoverleg schoolWise en mediatheekWise

Gebruikersoverleg schoolWise en mediatheekWise

De dienstverlening van Probiblio is continu in ontwikkeling. Om je op de hoogte te houden van deze ontwikkelingen en ervoor te zorgen dat jouw bibliotheek zo efficiënt mogelijk met schoolWise en mediatheekWise werkt, organiseren we een gebruikersoverleg schoolWise en mediatheekWise.

Het overleg is op 9 mei van 10.00 tot 12.30 uur, gevolgd door een lunch. Indien je gebruik wilt maken van de lunch, kan je dit aangeven op het inschrijformulier.

Programma

In dit overleg besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen:

  • Automatische leerlingimport voor schoolWise
  • Vernieuwde schoolWise portal
  • Samenwerking met het VO
  • Leenrecht schoolWise/mediatheekWise

Aanvullende agendapunten of vragen kunnen vooraf worden ingediend via schoolWise@probiblio.nl

Schrijf je in voor 2 mei!

Vragen

Neem voor meer informatie of bij vragen contact op met het schoolWise team

Inschrijfvoorwaarden
Deelname is kosteloos voor bibliotheekorganisaties die schoolWise afnemen bij Probiblio. Inschrijven is mogelijk tot 2 mei 2023. Inschrijving is bindend. Natuurlijk kan je je kosteloos laten vervangen door een collega. Voor afmeldingen binnen een week voor de bijeenkomst brengen wij € 36,00 annuleringskosten in rekening. Ook bij no-show wordt dit bedrag doorbelast. Genoemde prijzen zijn per deelnemer en exclusief btw.

Meer agenda-items