Oekraïne en de Bibliotheek – uitwisseling stand van zaken

Oekraïne en de Bibliotheek – uitwisseling stand van zaken

Wat kan de bibliotheek betekenen voor Oekraïense vluchtelingen die voor korte of langere tijd in Nederland verblijven?

Probiblio organiseerde in april een onlinebijeenkomst waarin de rol van de bibliotheek besproken werd en we ervaringen uitwisselden over de mogelijke lokale ondersteuning aan de Oekraïense vluchtelingen. Bibliotheken gaven toen aan daar graag later in het jaar nogmaals met elkaar over in gesprek te gaan.

We zijn nu een paar maanden verder en vinden het daarom belangrijk om, samen met alle bibliotheekmedewerkers die zich bezig houden met ondersteuning aan vluchtelingen uit Oekraïne, de vinger aan de pols te houden. Wij nodigen je daarom van harte uit om deel te nemen aan de online bijeenkomst Oekraïne en de Bibliotheek – uitwisseling stand van zaken.

Wat gaan we doen?

1. Twee gastsprekers: (Bibliotheek AanZet en Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta) vertellen over hun ervaringen met hun aanbod voor meerdere taalgroepen, de intakes en het contact met de gemeente.

2. Informatie-uitwisseling: We wisselen van gedachten met elkaar. Hoe ziet de doelgroep eruit en wat zijn de laatste ontwikkelingen? Wat is er aan bibliotheken gevraagd in de afgelopen maanden, tot welke keuzes en afwegingen heeft dit geleid?  Hoe wordt de ondersteuning gefinancierd? Hoe verloopt de samenwerking met de gemeente en andere partners? Waar liggen de grootste uitdagingen?

Sluit je bij ons aan? Meld je dan aan via de button aan de rechterzijde voor 8 september.

Voor wie is deze bijeenkomst?

Deze bijeenkomst is bedoeld voor bibliotheekmedewerkers die betrokken zijn bij de ondersteuning aan vluchtelingen uit Oekraïne. Geef deze informatie graag ook door aan een collega of vrijwilliger die werkzaam is met Oekraïense vluchtelingen. Er zijn geen deelnamekosten aan verbonden.

Vragen

Voor meer informatie en bij vragen kan je contact opnemen met Elin Karlmark, adviseur Basisvaardigheden, tel 06 43 07 71 40.

 

Meer agenda-items