Training Effectieve netwerksamenwerking binnen het sociaal domein

Training Effectieve netwerksamenwerking binnen het sociaal domein

Samenwerken met lokale partners is cruciaal voor het slagen van de maatschappelijk educatieve bibliotheek. Alleen in gezamenlijkheid kun je werken aan grote maatschappelijk thema’s zoals laaggeletterdheid en digitale inclusie. Maar een netwerksamenwerking is ook lastig: want hoe maak je van 1 + 1 nou écht 3? Hoe krijg je partners mee in je opdracht (en subsidie) en hoe richt je de samenwerking optimaal in om op effectieve wijze die resultaten te kunnen behalen die met een individuele aanpak onbereikbaar zouden blijven?  
 
Om bibliotheken te ondersteunen op het gebied van samenwerken in een netwerk ontwikkelden wij de training: ‘Effectieve netwerksamenwerking binnen het sociaal domein’.  

De trainingsduur bedraagt 2x 3 uur verdeeld over 2 werkdagen. 

Wat komt er in de training aan bod?

De training ‘Effectieve netwerksamenwerking binnen het sociaal domein’ biedt een theoretische basis om naar samenwerking te kijken, waardoor de deelnemer beter zicht krijgt op het eigen werkgebied en de acties die ondernomen kunnen worden om een samenwerking te verbeteren. Daarbij vergroten deelnemers ook hun kennis en vaardigheden om samenwerkingen te analyseren en te beoordelen op aspecten als ambitie, belangen, relatie, organisatie en proces. Zij krijgen meer inzicht in de eigen rol in samenwerkingen en verbeteren hun vaardigheden om deze rol goed te vervullen. Er wordt in de training doorgaans een stevige koppeling gemaakt met de eigen werkpraktijk en ervaringen van de deelnemers. Hierdoor biedt de training praktische handvatten om effectief meer rendement te halen uit de eigen, lokale samenwerkingen. 

Twee sessies, één training

De training bestaat uit twee bijeenkomsten van drie uur. Sessie 1 is vooral gericht op de kennismaking met het theoretische kader en het werken met een samenwerkingsmodel. Sessie 2 gaat dieper in op netwerksamenwerking vanuit de praktijk en toepassing van het model. 
Bij inschrijving wordt verwacht dat je beide trainingsdagen aanwezig kunt zijn.

Voor wie is deze training?

De training is specifiek ontwikkeld voor: 
- Specialisten basisvaardigheden en digiTaalhuis 
- IDO-specialisten en -kartrekkers 
- Kwartiermakers basisvaardigheden en digitale inclusie 

Waar en wanneer

Sessie 1: donderdag 3 november van 09:30u tot 12:30u., gevolgd door een lunch.
Sessie 2: donderdag 17 november van 09:30 tot 12:30u., gevolgd door een lunch.
Beide trainingsdagen vinden fysiek plaats op het hoofdkantoor van Probiblio in Hoofddorp. 

Vragen

Neem voor meer informatie en bij vragen contact op met Elin Karlmark, Adviseur Basisvaardigheden, tel. 06 43 07 71 40 of Iris Coster, Adviseur Basisvaardigheden, tel. 06 40 66 54 29.

Inschrijfvoorwaarden
Deelname voor bibliotheekorganisaties in Noord- en Zuid-Holland is kosteloos vanwege subsidie. Overige bibliotheekorganisaties betalen € 97,00 per dagdeel. Inschrijving is bindend. Natuurlijk kan je je kosteloos laten vervangen door een collega. Voor afmeldingen binnen een week voor de bijeenkomst brengen wij € 36,00 annuleringskosten in rekening aan de bibliotheekorganisaties in Noord- en Zuid-Holland. Overige organisaties betalen de volledige deelnamekosten. Ook bij no-show wordt dit bedrag doorbelast. Genoemde prijzen zijn per deelnemer en exclusief btw. Bij inschrijving is deelname aan beide trainingsdagen verplicht.   Alleen deelnemers die zich vooraf hebben aangemeld en een bevestiging van deelname hebben ontvangen, zijn van harte welkom. Bij een teveel aan inschrijvingen kunnen wij maximaal twee deelnemers per organisatie toelaten. De bijeenkomst is met name bestemd voor bibliotheekorganisaties uit Noord- en Zuid-Holland. Zij krijgen daarom voorrang bij plaatsing. Tijdens deze dag volgen we de richtlijnen van het RIVM.  Vooralsnog gaan we ervanuit dat we dit evenement door kunnen laten gaan. We houden de ontwikkelingen en richtlijnen nauwlettend in de gaten.  
 

Meer agenda-items