Themabijeenkomst Netwerk Collectie Noord-Holland

Themabijeenkomst Netwerk Collectie Noord-Holland

In de eerste themabijeenkomst hebben we gesproken over de Collectioneur 2.0, in de tweede editie is er aandacht geweest voor metadata en nudging en tijdens het koffiemoment in juli zijn de onderwerpen saneren en de Community librarian aanbod gekomen.

Op 4 november vindt derde themabijeenkomst plaats van het Netwerk Collectie Noord-Holland van 10.00 tot 12.00 uur via Microsoft Teams.

Onderwerpen

  • Mirjam Noach, collectieadviseur, geeft een update over het nieuwe Collectiebeleidsplan Zuid-Holland dat op dit moment wordt afgerond. We kijken vooral naar de zaken die afwijken van het collectiebeleidsplan Noord-Holland.
  • De drie werkgroepen vertellen over de acties ten aanzien van duurzaamheid, verbinding collectie en programmering en jeugdcollectie.
  • We kijken met elkaar naar de Monitor 2021. Als vervolg op de Monitor willen we graag weten wie in nieuwe werkgroep(en) wil plaatsnemen en/of er behoefte is aan andere te agenderen onderwerpen/werkgroepen (ook naar aanleiding van het collectiebeleidsplan Zuid-Holland).

Aanmelden en vragen

Neem contact op met Marjolein van der Steen, adviseur Collectie en Lezen

Meer agenda-items