Themabijeenkomst 'Netwerk Collectie Noord-Holland' (online)

Themabijeenkomst 'Netwerk Collectie Noord-Holland' (online)

De adviseurs Collectie & Lezen willen jullie graag uitnodigen om aan te schuiven bij een online themabijeenkomst op dinsdag 22 november voor de bibliotheken in Zuid-Holland en op woensdag 7 december voor de bibliotheken in Noord-Holland. Beide bijeenkomsten starten om 10.00 uur.

We willen met het Netwerk Collectie Noord-Holland en Zuid-Holland de komende periode de Collectiespecialist van de Toekomst centraal stellen. In de bijeenkomsten en de werkgroepen willen we de rollen, verantwoordelijkheden en taken verder uitdiepen. De collectiespecialist treedt soms op als curator, voedt zijn collega’s, inspireert, stimuleert en onderzoekt. De collectioneur nieuwe stijl werkt samen met programmering, taalhuis en educatie.

De agenda van de bijeenkomst ziet er als volgt uit:

  • Monitor Collectie Noord-Holland/Zuid Holland
    In de monitor staan over veel verschillende aspecten van het ‘technische’ deel van collectie tabellen die inzicht geven in de kwaliteit van collecties. We lichten er een aantal uit, zodat je weet wat jij kan veranderen met jouw bibliotheek om je collectie beter te laten presteren.
  • Werkgroepen in Noord- en Zuid-Holland; doel, nut en uitkomsten
    We hebben momenteel werkgroepen Diversiteit en Inclusie (ZH), Collectiekennis (ZH), Fysieke en Digitale Collectie (NH en ZH), Duurzaamheid (NH). Daarnaast hebben we een jeugdcollectioneursnetwerk en een programma rondom Collectie en Programmering. We bespreken met welke werkgroepen we doorgaan, en welke we in 2023 nieuw willen opstarten.


We horen graag of jullie aansluiten, dan sturen we een Teams uitnodiging via Outlook. Ook de Monitor sturen we je vooraf ter informatie toe, zodat je goed voorbereid aan tafel kunt schuiven.

Geef je aanmelding door via collectieadvies@probiblio.nl

Vragen

Voor meer informatie en bij vragen kan je contact opnemen met collectieadvies@probiblio.nl

 

Meer agenda-items