Cursus Financieel Management bij bibliotheken

Cursus Financieel Management bij bibliotheken

Ben jij (mede) verantwoordelijk voor de financiën van jouw bibliotheek of cultuurinstellingen? Dan ben je vast benieuwd hoe je nog beter inzicht krijgt in de financiële huishouding. Hoe houd je grip op de financiële ontwikkelingen? Hoe verhoudt de korte termijn zich tot de meerjarenbegroting? Hoe maak je de juiste keuzes als het gaat om innovatie, kostenbeheersing en investeringen?

Al deze zaken (en meer!) komen aan bod bij de opleiding ‘Financieel Management’ die Rijnbrink en Probiblio binnenkort samen met NIVE opleidingen organiseert. Ben je er ook bij? Hieronder vind je meer informatie.

Voor wie?

De opleiding is bedoeld voor directie- en MT-leden van bibliotheken en cultuurinstellingen die ‘Financiën’ in hun portefeuille hebben. Na de opleiding heb je – in samenwerking met de controller of accountant van jouw organisatie – beter (in)zicht in de financiën van jouw organisatie.

Waarom?

Inzicht in en kennis van de kosten, baten, financiële ontwikkelingen en bijv. de meerjarenbegroting helpt jou als directie- of MT-lid om de juiste (strategische) keuzes te maken op het gebied van innovatie, kostenbeheersing en investeringen.

Bij het aanbod van de vele diensten en activiteiten moet de bibliotheek dynamisch inspelen op de snel veranderende omgeving. Belangrijk daarbij is ervoor te zorgen dat die opgave haalbaar én betaalbaar is en blijft. Door versterking van het financieel management is jouw organisatie meer ‘robuust’ en kan de bedrijfsvoering en uitvoering op langere termijn beter geborgd worden.

Hoe ziet de opleiding eruit?

De opleiding is interactief opgezet. Met de sessies kun je kennis en inzichten opdoen, ervaringen delen en aan de hand van praktische handvatten de verkregen inzichten toepassen en toetsen op de eigen werkvloer.  

Het programma bestaat uit 4 cursusdagen en omvat de volgende onderwerpen:

Dag 1: kern van financieel management
Dag 2: Kasstroomanalyse en de belangrijkste cash drivers
Dag 3: Investeringsbeslissingen
Dag 4: Budgettering en financiële planning

Meer uitleg over het programma, de eigen bijdrage en hoe je je aanmeldt (tot uiterlijk 29 oktober), vind je op de website van de bibliotheekcampus>>.

Data

De cursus wordt gegeven tussen 9:30 en 17:00 uur (incl. lunch) op de volgende  dinsdagen:

  • 30 november 2021
  • 18 januari 2022
  • 08 februari 2022
  • 01 maart 2022

Locatie

Omgeving Utrecht (details worden op een later tijdstip bekend gemaakt)

Vragen

Neem voor vragen en meer informatie contact op met Peter Voortman, adviseur Business- en Verdienmodellen

Meer agenda-items