Bijeenkomst de impact van de Gezinsaanpak

Bijeenkomst de impact van de Gezinsaanpak

Welke effecten bereik je als bibliotheek met de Gezinsaanpak? In deze bijeenkomst laten we zien welke impact de activiteiten binnen de Gezinsaanpak hebben en hoe je die zichtbaar maakt.

Om de impact van de Gezinsaanpak aan te tonen, heeft Probiblio een Theory of Change (ToC) ontwikkeld (te vinden in het document Van KPI tot effect). Tijdens de bijeenkomst op 7 juni bespreken we deze ToC uitgebreid, geven de specialisten Gezinsaanpak van Probiblio een toelichting, vertellen enkele bibliotheken hoe zij hier in de praktijk mee bezig zijn en hoor je hoe je de Toc zelf kunt gebruiken in de lokale situatie van je bibliotheek om je effecten te laten zien.

Na afloop weet je meer over impactgericht werken en heb je handvatten om de ToC Gezinsaanpak te gaan gebruiken in je bibliotheek.

Programma

  • wat is impact?
  • Impactgericht werken binnen de Gezinsaanpak
  • De ToC Gezinsaanpak
  • Bibliotheken aan het woord over hun ervaringen
  • Handvatten voorde praktijk in lokale bibliotheek

Meld je nu voor 3 juni aan via de button aan de rechterzijde

Over Maatschappelijke waarde in impact

Kijk ook op onze website onder Maatschappelijke waarde en impact

Vragen

Als je vragen hebt neem dan contact op met Jolijn Faber, adviseur Onderzoek

Aanmeldingsvoorwaarden
Deze bijeenkomst is bedoeld voor bibliotheekorganisaties uit Noord- en Zuid-Holland. Deelname voor bibliotheekorganisaties in Noord- en Zuid-Holland is kosteloos vanwege subsidie. Inschrijving is bindend. Natuurlijk kan je je kosteloos laten vervangen door een collega. Voor afmeldingen na 3 juni 2021 brengen wij € 35,00 annuleringskosten in rekening. Ook bij no-show wordt dit bedrag doorbelast. Genoemde prijzen zijn per deelnemer en exclusief btw. Alleen deelnemers die zich vooraf hebben aangemeld en een bevestiging van deelname hebben ontvangen, zijn van harte welkom. 

Meer agenda-items