Kenniscirkel Certificering DigiTaalhuis

Kenniscirkel Certificering DigiTaalhuis

DigiTaalhuizen zijn een belangrijke schakel in de lokale aanpak van laaggeletterdheid.
Door te investeren in de kwaliteit van het DigiTaalhuis kunnen er meer mensen beter geholpen worden bij het verbeteren van hun basisvaardigheden. Met de certificering kunnen Taalhuizen (laten) zien wat goed gaat, wat beter kan en welke stappen ze kunnen zetten om de kwaliteit verder te ontwikkelen. Zie ook de Samenvatting Certificeringskader Taalhuizen.

Tijdens de kenniscirkel komen onderstaande onderwerpen aan bod:

1. Certificering
Begin 2020 start de eerste kopgroep van DigiTaalhuizen met certificeren, waarna tot en met eind 2023 de Taalhuizen hiermee aan de slag kunnen gaan. Voorafgaand in het proces van certificering is er een zelfevaluatie waarmee je kunt zien waar het Taalhuis staat en of je al klaar bent voor certificering. Willem Camphuis, directeur bij Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) informeert je over het hele traject.

2. Bouwstenen DigiTaalhuis
Het kwaliteitskader van de certificering van het Taalhuis berust op acht bouwstenen. Onlangs hebben de Stichting Lezen & Schrijven en de KB samen de bouwstenen aangepast en’ Tel mee met Taal proof’ gemaakt. Maaike Toonen, programmacoördinator Basisvaardigheden Stafafdeling Bibliotheekstelsel van de KB, geeft een toelichting op de aangescherpte bouwstenen.

3. Taalhuis Bibliotheek Den Haag over de proefcertificering
De afgelopen twee jaar is ervaring opgedaan door het ‘proef-certificeren’ van Taalhuizen. De Taalhuizen van deze bibliotheken varieeerden in organisatie, werkwijze en doelgroepen. Reka Deuten, programmaleider Taalhuis Den Haag vertelt waar zij tevreden over is, hoeveel werk het haar kostte en wat de vervolgacties zijn.

4. AVG en DigiTaalhuis
In de certificering wordt ook gekeken of het DigiTaalhuis voldoet aan de AVG-regels. Het Taalhuis verwerkt o.a. gegevens van deelnemers en vrijwilligers en moet dus voldoen aan de nieuwe privacywetgeving. Koen Baaij, adviseur bij Probiblio informeert je hoe de dienstverlening van het Taalhuis conform de regels AVG-proof is.

Schrijf je in voor 12 maart

Let op de locatie is aangepast:
De bijeenkomst vindt plaats in Bibliotheek Zuid-Kennemerland, locatie Haarlem-Centrum .

Meer informatie
Ellie van der Meer, adviseur Basisvaardigheden, evdmeer@probiblio.nl

 

Meer agenda-items