Gebruikersoverleg schoolWise en mediatheekWise

Gebruikersoverleg schoolWise en mediatheekWise

Op 20 november 2018 vindt het gebruikersoverleg schoolWise en mediatheekWise plaats van 10.00 uur tot uiterlijk 12.30 uur, gevolgd door een lunch.

Dit overleg is bedoeld voor bibliotheken die schoolWise en mediatheekWise aan hun scholen aanbieden via ProBiblio. Ook andere belangstellenden zijn welkom. Het gebruikersoverleg is van belang voor zowel technisch beheerders als medewerkers educatie. Het doel van dit gebruikersoverleg is het bespreken van ontwikkelingen en het uitwisselen van ervaringen en wensen.

In dit overleg besteden wij aandacht aan de volgende onderwerpen:

  • Nieuws en ontwikkelingen rondom schoolWise en mediatheekWise
  • Privacy ontwikkelingen
  • Beveiligde upload van leerlinggegevens
  • Nieuwe toegangscodes en bevoegdheden
  • Interessante weetjes over de portal
  • Verder wat eventueel wordt aangemeld door deelnemers

Daarna zijn de medewerkers uit het schoolWise team beschikbaar om individuele vragen te beantwoorden.

Andere bespreekpunten aanmelden? Deze dan graag e-mailen naar schoolwise@probiblio.nl

Meld je hier aan voor het gebruikersoverleg

Voor vragen kan je terecht bij: Natasja Borgers, Lianne Haakma en Esther Mooij

Meer agenda-items