Werksessie Gemeente en basisvaardigheden: wie voor wat?

Werksessie Gemeente en basisvaardigheden: wie voor wat?

Gemeenten zijn voor steeds meer verschillende beleidsthema’s in het sociaal domein verantwoordelijk. Denk daarbij aan vraagstukken rond onderwijsachterstanden, inburgering, gezondheid, armoede, schulden en werk en inkomen. Al deze thema’s hebben raakvlakken met de basisvaardigheden. De bibliotheek en het DigiTaalhuis gaan daarom graag met de gemeente in gesprek over de rol die zij hierbij kan spelen.

In de praktijk zien we dat iedere gemeente op een eigen manier invulling geeft aan de ontwikkeling en organisatie van beleid en uitvoering. Het is niet altijd duidelijk welk beleid de gemeente voert op de verschillende onderdelen en welke ambtenaar de verantwoordelijke is. Daarbij is iedere ambtelijke organisatie van een gemeente anders ingericht. Hoog tijd om hier aandacht aan te besteden: wie moet je hebben voor wat?

Programma

De werksessie ‘Gemeente en basisvaardigheden: wie voor wat’ geeft je inzicht in de ambtelijke organisatie van de gemeente, leert je waar de gemeentelijke beleidsstukken te vinden zijn en verheldert de rol van de gemeente: van traditioneel bestuurscentrum naar netwerkpartij. De (lokale) overheid, bedrijven, maatschappelijke partijen en burgers werken namelijk steeds meer samen om maatschappelijke doelen te bereiken.

Aan de hand van een praktijkvoorbeeld van Bibliotheek Schiedam en haar gemeente gaan we aan de slag. We wisselen ervaringen, tips en tricks uit.

Deze werksessie is de start van de reeks ‘Gemeente en Basisvaardigheden’. Tijdens deze reeks hebben we aandacht voor thema’s als subsidies, samenwerkingsverbanden en profilering.

Interesse

Meld je uiterlijk op 29 juni aan voor deze online werksessie via de button aan de rechterzijde.

Vragen

voor meer informatie en bij vragen kan je contact opnemen met onderstaande personen:

Inschrijfvoorwaarden
Deelname voor bibliotheekorganisaties in Noord- en Zuid-Holland is kosteloos vanwege subsidie. Overige bibliotheekorganisaties betalen €36,00. Inschrijving is bindend. Natuurlijk kan je je kosteloos laten vervangen door een collega. Voor afmeldingen na 29 juni 2022 brengen wij €36,00 annuleringskosten in rekening aan de bibliotheekorganisaties in Noord- en Zuid-Holland. Overige organisaties betalen de volledige deelnamekosten. Ook bij no-show wordt dit bedrag doorbelast. Genoemde prijzen zijn per deelnemer en exclusief btw.

Meer agenda-items