De Bibliotheek en de Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid

De Bibliotheek en de Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid

Eind 2024 moeten alle Nederlandse gemeenten de regierol vervullen in de Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid (GGG). Dit om te helpen voorkomen dat er een nieuwe generatie laaggeletterden opgroeit. In aanloop hiernaar toe is het belangrijk dat gemeenten het belang van een duurzame gezinsaanpak inzien en hierop inzetten met maatschappelijke organisaties.

Dit vraagt om een goed aangestuurde netwerksamenwerking van partners uit verschillende domeinen. Van belang hierbij is dat er een verbindende rol is weggelegd voor bibliotheken. Daarom wordt er binnen de GGG niet alleen nauw samengewerkt met afzonderlijke gemeenten en de VNG, maar ook met individuele bibliotheken en landelijke bibliotheekorganisaties

Maar hoe geef je die verbindende rol vorm en wat er komt erbij kijken?

De start van de GGG komt steeds dichterbij en daarmee ook de noodzaak voor bibliotheken om ermee aan de slag te gaan of de kwaliteit ervan te verbeteren. Om bibliotheken hierbij te ondersteunen en te inspireren, organiseert Probiblio op 7 maart de netwerkbijeenkomst 'De Bibliotheek en de Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid'.

Programma

Tijdens de bijeenkomst geeft Boudewijn van der Lecq, projectleider van de landelijke Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid, tekst en uitleg over het project, wat de plannen zijn en welke partijen daarbij betrokken zijn.

Verder vertelt Bibliotheek Schiedam, over hun praktijkervaringen die zij tijdens de pilot GGG hebben opgedaan. Daarbij komen tips en adviezen aan bod over welke rol de bibliotheek hierbij kan spelen. 

Tot slot worden de uitkomsten gepresenteerd van een onderzoek, uitgevoerd door Probiblio, naar hoe bibliotheken in ons netwerk zich profileren als betrouwbare partner binnen de GGG en welke belemmerende en succesfactoren ze daarbij ervaren. 

Natuurlijk is er ook gelgendheid om onderling ervaringen en ideeën uit te wisselen.

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor:

  • MT-leden die beleid voeren op de gezinsaanpak.
  • Programmaleiders van Educatie en Basisvaardigheden die de gezinsaanpak aansturen.
  • Specialisten Educatie en Basisvaardigheden die de gezinsaanpak uitvoeren.
  • Vertegenwoordigers van gemeenten of partners die betrokken zijn bij de gezinsaanpak.

Inschrijven

Inschrijven voor deze bijeenkomst is mogelijk tot 24 februari

Let op: We werken voor deze bijeenkomst met een nieuwe methode van inschrijven, de link naar het inschrijfformulier verwijst naar de websitepagina evenementen.probiblio.nl. Het voordeel hiervan is dat je de volgende keer bij een inschrijving voor een evenement van Probiblio niet meer al je gegevens hoeft in te vullen, maar dat je ervoor kan kiezen om in te loggen en via je account kan aangeven voor welke bijeenkomst je je opgeeft.

Heb je vragen over de inschrijving, neem dan contact op via evenementen@probiblio.nl

Informatie

Het programma start om 13.15 uur. Voor wie wil, staat er vanaf 12.30 uur een lunch klaar!  Je kunt op het inschrijfformulier aangeven of je hiervan gebruik wilt maken.

Neem voor meer informatie over deze bijeenkomst contact op met Josja Pieterse, Adviseur Basisvaardigheden via jpieterse@probiblio.nl - 06-13 30 83 27 of Barbara van Walraven, Adviseur Onderwijs en kinderopvang via bvwalraven@probiblio.nl - 06 46 18 25 41

 

Inschrijfvoorwaarden
Deelname voor bibliotheekorganisaties in Noord- en Zuid-Holland is kosteloos vanwege subsidie. Overige (bibliotheek)organisaties betalen € 160,-. Inschrijving is bindend. Natuurlijk kan je je kosteloos laten vervangen door een collega. Voor afmeldingen binnen een week voor de bijeenkomst brengen wij € 36,00 annuleringskosten in rekening aan de bibliotheekorganisaties in Noord- en Zuid-Holland. Overige organisaties betalen de volledige deelnamekosten. Ook bij no-show wordt dit bedrag doorbelast. Genoemde prijzen zijn per deelnemer en exclusief btw. Alleen deelnemers die zich vooraf hebben aangemeld en een bevestiging van deelname hebben ontvangen, zijn van harte welkom. Bij een teveel aan inschrijvingen kunnen wij maximaal twee deelnemers per organisatie toelaten. De bijeenkomst is met name bestemd voor bibliotheekorganisaties uit Noord- en Zuid-Holland. Zij krijgen daarom voorrang bij plaatsing.Meer agenda-items