Voorlichtingsbijeenkomst Certificeringstraject 'Vrijwillige inzet Goed Geregeld'

Voorlichtingsbijeenkomst Certificeringstraject 'Vrijwillige inzet Goed Geregeld'

Het keurmerk Goed Geregeld van het NOV wordt uitgegeven aan organisaties die de inzet van vrijwilligers professioneel geregeld hebben. Veel bibliotheken werken met vrijwilligers en hebben dit over het algemeen goed geregeld. Toch kunnen er nog vraagstukken blijven liggen. Het doorlopen van het certificeringstraject helpt je zaken rond vrijwilligers van strategisch tot operationeel niveau goed in te richten.

Wil je meer weten over het certificeringstraject voor het NOV-keurmerk 'Vrijwillige Inzet Goed Geregeld'? Overweeg je als bibliotheek zelf het keurmerk te gaan halen?

Kom naar de voorlichtingsbijeenkomst op donderdag 5 maart van 10.00 tot 12.00 uur bij Probiblio.

In deze bijeenkomst vertellen een adviseur van het NOV, de coördinator van de Westfriese Bibliotheken en een adviseur van Probiblio alles over het certificeringstraject en kun je al je vragen stellen. In de nieuwsbrief van Probiblio van 23 januari vind je een artikel over de Westfriese bibliotheken die het keurmerk onlangs behaald hebben.

Meld je snel aan!

Meer informatie
Maaike Verhoeven, mverhoeven@probiblio.nl

 

Meer agenda-items