Het gezin als sleutel in de aanpak van laaggeletterdheid

Het gezin als sleutel in de aanpak van laaggeletterdheid

Wil je meer weten over het hoe en waarom van de zogeheten gezinsaanpak bij het voorkomen van laaggeletterdheid? Wil je inzicht krijgen in wat daarvoor nodig is, intern en extern? Meld je dan nu aan voor de netwerkbijeenkomst Het gezin als sleutel in de aanpak van laaggeletterdheid.

Veel bibliotheken zien het belang in van een gezinsaanpak. Tegelijkertijd worstelen ze met de vraag wat dat precies betekent en hoe ze daar invulling aan kunnen geven. Of ze komen tot de ontdekking dat de bibliotheekmedewerkers die zich bezig houden met educatie (preventie) gescheiden opereren van collega’s die met basisvaardigheden (curatie) bezig zijn en dat daar eerst stappen moeten worden gezet.

Tijdens deze bijeenkomst verkennen we dit vraagstuk met elkaar en maken daarbij gebruik van de expertise van Hermien Lankhorst. Zij heeft samen met Marie-Anne Raaijmakers in opdracht van Kunst van Lezen verschillende trajecten uitgevoerd in bibliotheken. Hierbij onderzochten zij hoe een bibliotheek binnen de eigen organisatie en het lokale netwerk kan toewerken naar een betere ondersteuning voor laagtaalvaardige gezinnen.

Daarnaast vertelt een bibliotheek uit ons netwerk over hun aanpak om gezinnen te bereiken en welke hobbels en successen zij op hun pad tegenkwamen. Natuurlijk is er ook gelegenheid om met collega’s in gesprek te gaan over je eigen ervaringen met de gezinsaanpak en om uit te wisselen wat wel en niet werkt.

Let op: het is de bedoeling dat je zoveel mogelijk in tweetallen komt, dus samen met je collega educatie (Boekstart/VoorleesExpress) respectievelijk je collega basisvaardigheden (Taalhuis/NLplein).

Neem voor meer informatie contact op met Barbara van Walraven via: bvwalraven@probiblio.nl of
Anne-Marie van der Poel: AvdPoel@probiblio.nl

Meer agenda-items