Bijeenkomst BoekStart: Samen, voor het jonge kind!

Bijeenkomst BoekStart: Samen, voor het jonge kind!

Brede scholen, voorscholen en Integrale Kindcentra (IKC). Termen die duiden op samenwerkingen rondom het (jonge) kind. Samenwerkingen die mogelijk al plaatsvinden binnen je eigen werkomgeving. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen? En welke rol kan de Bibliotheek hierin vervullen?

Ondersteunen op het gebied van leesbevordering en digitale vaardigheden is vanzelfsprekend. Rond landelijke projecten zoals BoekStart in de Kinderopvang en de Bibliotheek op school zijn er al veel samenwerkingen. Bij de start leeft vaak de vraag: ‘Hoe kunnen we efficiënt aansluiten bij, al samenwerkende, educatie- en opvoed partners?’ Een belangrijke vraag, maar zeker niet de enige. Daarom zamelen we vragen in, die we door een panel laten beantwoorden.

Jeanet Doodeman, domeinspecialist Jeugd en Jongeren bij Bibliotheek Kennemerwaard, vertelt over de samenwerking met kinderopvang en basisscholen. Een best practice die een aantal van die vragen beantwoordt. Het panel, bestaande uit Julienne van den Heuvel (KB), Denise Bontje (Sardes) en Barbara van Walraven (projectleider BoekStart), beantwoordt de overige vragen.

Waar Jeanet vooral vertelt over samenwerking rond leesbevordering, richt Denise zich op mediaopvoeding en de rol van professionals. Het project Kind & Media (Digidreumes) richt zich met name op mediaopvoeding. Missie: in 2020 heeft elke organisatie die werkt met jonge kinderen een visie op media en kinderen. Denise licht toe wat een rol kan zijn voor bibliotheken.

Het resultaat? Meer kennis over twee belangrijke ontwikkelingsgebieden! Met die kennis krijg je beter voet aan de grond bij educatie- en opvoedpartners en kun je makkelijker aansluiten bij de reeds bestaande samenwerkingsverbanden tussen die twee partners.

Na afloop is er gelegenheid om tijdens de lunch te netwerken. Je bent van harte welkom.

NAAR HET INSCHRIJFFORMULIER

Datum
9 mei 2017

Tijd
Van 09.30 uur tot 13.00 uur, gevolgd door een lunch

Plaats
ProBiblio, Opaallaan 1180, 2132 LN  HOOFDDORP, tel. 023 55 46 100.

Kosten
Deelname voor bibliotheekorganisaties in Zuid-Holland is kosteloos. Deelnamekosten voor bibliotheekorganisaties in Noord-Holland bedragen € 36,00 per deelnemer.

Inschrijving
Inschrijven is mogelijk tot 2 mei 2017. Inschrijving is bindend. Natuurlijk kun je je kosteloos laten vervangen door een collega. Voor afmeldingen na 2 mei 2017 brengen wij € 34,00 administratiekosten in rekening aan de bibliotheekorganisaties in Noord-Holland en voor bibliotheekorganisaties in Zuid-Holland de volledige deelnamekosten. Genoemde prijzen zijn per deelnemer en exclusief btw. Je ontvangt direct na inschrijving een ontvangstbevestiging per e-mail. Jouw toegangsbewijs ontvang je op de dag zelf in de vorm van een badge. Indien de inschrijving niet lukt, kun je contact opnemen met evenementen@probiblio.nl

*Let op: bij overintekening zijn wij genoodzaakt maximaal 2 deelnemers per organisatie toe te laten. De bijeenkomst is met name bestemd voor bibliotheekorganisaties uit Noord- en Zuid-Holland. Zij krijgen daarom voorrang bij plaatsing.

Meer agenda-items