Kennis- en netwerkbijeenkomst BoekStart & VoorleesExpress

Kennis- en netwerkbijeenkomst BoekStart & VoorleesExpress

Meertaligheid bij jonge kinderen: een rijkdom!

Wil je meer weten over meertaligheid in relatie tot de taalontwikkeling van jonge kinderen en wat de voordelen zijn van een meertalige opvoeding? Wil je tips krijgen hoe je zowel ouders als professionals hierbij op een goede manier kunt ondersteunen? Meld je dan nu aan voor de netwerkbijeenkomst ‘Meertaligheid bij jonge kinderen: een rijkdom!’

Meertaligheid bij jonge kinderen is een actueel thema voor bibliotheken en samenwerkingspartners. Onder andere bij programma`s als de VoorleesExpress en BoekStart. Niet zo vreemd als je bedenkt dat er in de vier grote steden van Nederland méér dan 110 talen worden gesproken. Meertaligheid wordt jammer genoeg vaker als een probleem gezien dan als verrijking voor de taalontwikkeling van het jonge kind. Tijdens de bijeenkomst verkennen we het thema met elkaar en maken daarbij gebruik van de expertise van Manuela Julien. Zij is oprichter van Clínica Babilónica, logopedist, klinisch linguïst en taaldocent (van het Portugees, haar moedertaal). Aan de hand van eigen ervaringen, recente inzichten en wetenschappelijke kennis worden misvattingen ontkracht en onze kennis verrijkt.

Daarnaast inspireert Gertrude Hoogendoorn van de Bibliotheek Amstelland ons met een meertalige activiteit in de Bibliotheek: het Internationaal Voorleesfestival. Ook het onlangs verschenen document Uitgewerkte activiteiten voor ouderbijeenkomsten biedt inspiratie voor het organiseren van bijeenkomsten voor ouders(en kinderen).

Natuurlijk is er ook gelegenheid om met collega’s in gesprek te gaan over je eigen ervaringen met meertaligheid en het organiseren van activiteiten voor ouder en kind. Aan de hand van enkele werkvormen gaan we vervolgens aan de slag. Hoe zorgen we ervoor dat we inspiratie omzetten in actie en wat is hiervoor nodig? Samen bouwen we verder aan een structureel en meertalig aanbod voor het jonge gezin.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor BoekStartcoördinatoren en projectleiders VoorleesExpress.

Meer informatie? Neem contact op met Stephanie van Horssen-de Kruif: svanhorssen@probiblio.nl

 

Meer agenda-items