Kennisbijeenkomst Bibliotheek en onderwijs

Kennisbijeenkomst Bibliotheek en onderwijs

Hoe kunnen jongeren vaker, beter en met meer plezier gaan lezen?

Hiervoor moeten bibliotheken, scholen en ouders de handen ineenslaan en is het aan de Rijksoverheid om meer te investeren in een samenhangend leesbeleid. Dit staat in het advies ‘Lees! Een oproep tot een leesoffensief’ dat de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur hebben aangeboden aan de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven. Aan de basis van dit adviesrapport stond het Sardesrapport ‘Cijfers en meningen over Lezen’ met als thema’s lezen, leesplezier, leesbevordering en taalvaardigheid.

Inhoud en sprekers

In deze kennisbijeenkomst worden de betekenis en het belang van deze publicaties voor bibliotheken toegelicht. Hoe kunnen managers en specialisten educatie en leesmediaconsulenten beide rapporten inzetten? Hoe kunnen we dit in ons interne en externe beleid gebruiken? Wat zijn de highlights en voor wie?

Kees Broekhof van Sardes zal deze vragen met de aanwezigen uitdiepen. Ook Karin Westerbeek van de Onderwijsraad is te gast als spreker.

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze beide publicaties hebben gelezen.

Voorbeelden uitwisselen

In het laatste uur van de ochtend is er gelegenheid om met elkaar goede voorbeelden te delen van samenwerking met het voortgezet onderwijs. Heb jij een leuk voorbeeld dat je graag wil laten zien, meld dit uiterlijk 1 september bij Caroline Heijer, via cheijer@probiblio.nl

Graag zien wij voor 5 september jouw inschrijving tegemoet!

Meer agenda-items