Kenniscirkel best practices: sociaal domein en Taalhuis

Kenniscirkel best practices: sociaal domein en Taalhuis

De Noord-Hollandse bibliotheken wisselen op donderdag 31 mei best practices met elkaar uit van thema's die spelen in het Taalhuis en rond het sociaal domein. De Bieb voor de Zaanstreek is gastvrouw van de bijeenkomst en Yvonne Kraakman, projectleider van De Bieb Academy en het DigiTaalhuis Zaanstreek, vertelt over haar project.

Specialisten op het gebied van het Taalhuis en basisvaardigheden, maar ook andere betrokkenen bij het sociaal domein in Noord-Holland, gaven aan graag met elkaar in gesprek te willen gaan over (onder andere) taalvrijwilligers. Binnen de Bibliotheek is het Taalhuis een complexe organisatie geworden waar veel vrijwilligers bij betrokken zijn. Hoe houd je de kwaliteit van deze vrijwilligers in de gaten? Hoe borg je ze en bind je ze aan je organisatie?

Ook het bereiken van bedrijven als partner bij laaggeletterdheid kwam als onderwerp uit de poll naar voren. Wat is het aanbod van de Bibliotheek voor bedrijven en wat is de meerwaarde? Welke sectoren en bedrijven kun je benaderen en wat is de beste benadering? Welke allianties kun je aangaan om de samenwerking tot een succes te maken? De ochtend biedt ruimschoots gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en met collega’s in gesprek te gaan. Inloop om 09.00 uur, start om 09.30 uur.

Zin om meer te horen en kennis uit te uitwisselen? Meld je dan aan vóór 24 mei! Let op: alleen voor Noord-Holland.

 

Meer informatie via Ellie van der Meer, evdmeer@probiblio.nl en Anne-Marie van der Poel, avdpoel@probiblio.nl

Meer agenda-items