Kenniscirkel Bibliotheek, werk en arbeidsmarkt

Kenniscirkel Bibliotheek, werk en arbeidsmarkt

Al meer dan honderd jaar is een leven lang leren een van de grondbeginselen van het openbare bibliotheekwerk. Maar wat betekent het voor de bibliotheek dat het thema nu door de overheid als leven lang ontwikkelen wordt neergezet en meer dan ooit betrekking heeft op de arbeidsmarkt? En dat het hiermee verschuift van ‘nice to have’ (persoonlijke ontwikkeling) naar ‘must have’: een maatschappelijk opgave gericht op inclusie.

Samen met collega’s, branchegenoten en arbeidsmarktpartijen verkennen we tijdens deze Kenniscirkel vraagstukken als:

·         Leven lang ontwikkelen in relatie tot arbeidsmarktperspectief: wat houdt het in en wat kun je er als bibliotheek mee?
·         Wie zijn belangrijke arbeidsmarktpartners en hoe zien zij de bibliotheek?
·         Hoe kun je (toekomstige) werknemers met huidig én nieuw aanbod empoweren?
·         Wat zijn de laatste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? Hoe kun je daar als bibliotheek op inspringen?

De middag staat in het teken van het onderzoeken van het thema op hoofdlijnen. Tegelijkertijd leggen we de relatie tot de bibliotheek en gaan we in gesprek met collega’s, partners en inspirerende sprekers:

Jos Ahlers
Jos Ahlers promoveerde als psycholoog en schreef samen met René Boender het boek Gen Z; Verlangen naar Verandering. In het boek wordt beschreven hoe de gedigitaliseerde, ‘vernetwerkte’ jongeren van nu (geboren tussen 1995 en 2012) de wereld na 2025 gaan vormgeven. Jos vertelt op inspirerende en energieke wijze meer over deze en andere generaties, de veranderende arbeidsmarkt en benodigde skills op die arbeidsmarkt.

Rosanne Engberts
Rosanne Engberts houdt zich als beleidsadviseur voor o.a. het Leerwerkloket Rijnmond+ en ROC Zadkine bezig met thema’s als de onderwijs- arbeidsmarkt, leren en werken, publiek privaat samenwerken en leven lang ontwikkelen. Ze geeft ons meer inzicht in de werkzaamheden van de landelijke leerwerkloketten, hun verhouding tot andere partners (zoals het UWV en Werkgeversservicepunten), hun doelgroep en aanbod en de kansen die zij ziet voor de bibliotheek.

Elisabeth Scholt
Elisabeth Scholt is specialist voor onderwijs-arbeidsmarktvraagstukken en leven lang ontwikkelen en introduceerde met partners het begrip leerambassadeurs. Ze werkte als adviseur voor onder meer de Provincie Noord-Brabant, Drenthe, diverse gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden en creëert samen met  publieke en private partners oplossingen voor lastige maatschappelijke vraagstukken. Voor Bibliotheek Eindhoven werkte ze als projectleider leven lang ontwikkelen en leerde zo de bibliotheek kennen als partner voor het thema.

Houd donderdagmiddag 21 november vrij in je agenda en schrijf je in!

We zijn te gast bij ROC Zadkine, in het centrum van Rotterdam. Het ROC Zadkine is uitstekend bereikbaar, vlak boven het Hofplein, op loopafstand van Rotterdam CS, metro, bus en tram. Betaald parkeren kan in de directe omgeving.

Meer informatie
Anne-Marie van der Poel, avdpoel@probiblio.nl
Floor Banning, fbanning@probiblio.nl

Meer agenda-items