Kenniscirkel PiëzoMethodiek

Kenniscirkel PiëzoMethodiek

“PiëzoMethodiek helpt mensen te worden hoe ze echt zijn”

Het bevorderen van zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie van burgers staat hoog in het bibliotheekvaandel. Vooral als het gaat om kwetsbare doelgroepen zoals laaggeletterden, laagopgeleiden en mensen met een migratie-achtergrond. Met ondersteuning van de PiëzoMethodiek krijgen mensen de gelegenheid zich te ontwikkelen naar een voor hun gewenste en passende rol in de maatschappij. Piëzo is vergelijkbaar met de participatieladder met een koppeling aan een deelnemersvolgsysteem. ProBiblio organiseert op 13 februari een kenniscirkel over Piëzo.

In samenwerking met de Stichting Piëzo en de Bibliotheek Oostland organiseert ProBiblio een Kenniscirkel over de zogeheten PiëzoMethodiek. Piëzo staat voor Participatie, Integratie en Emancipatie in Zoetermeer. Inmiddels wordt al in dertien gemeenten met de PiëzoMethodiek gewerkt. De bibliotheek is daarbij veelal een van de partners. Piëzo is een kristal dat gebruikt wordt voor ontstekingen. Piëzo laat een vonk ontstaan in en tussen mensen. Vanwege de goede resultaten is de verwachting dat het komende jaar meer gemeentes (en bibliotheken) met de methodiek gaan werken.

Met de PiëzoMethodiek krijgen mensen de gelegenheid zich te ontwikkelen naar een voor hun gewenste en passende rol in de maatschappij. Daarbij wordt uitgegaan van het talent van mensen om zichzelf verder te ontplooien en een maatschappelijk netwerk op te bouwen. Het geeft mensen de ruimte om zelf te ontdekken wat hun talenten zijn en hoe ze die willen gaan én kunnen benutten. De activiteiten van Piëzo zijn gericht zijn op taalverwerving, maatschappijoriëntatie, beroepsgerichte en laagdrempelige educatieve activiteiten.

De PiëzoMethodiek is een stappenplan bestaande uit vijf fases. Aan het einde van iedere fase heeft de deelnemer iets nieuws geleerd. Deelnemers kunnen in iedere fase in- of uitstromen, afhankelijk van hun (voor)opleiding, capaciteiten en wensen. In de beginfases gaat het om activering, het opdoen van basisvaardigheden en het verkrijgen van positieve leerervaringen om het zelfvertrouwen te versterken. Beoogd eindresultaat is dat mensen optimaal meedoen in de maatschappij. Dat kan het volgen van een opleiding zijn, het verrichten van vrijwilligerswerk of betaald werk.

Tijdens de Kenniscirkel komen de volgende zaken aan de orde:

  • Uitleg van PiëzoMethodiek; achtergrond, uitgangspunten, de vijf fases en doelstellingen.
  • De praktijk van de PiëzoMethodiek; ervaring en resultaten.
  • De rol van de gemeente.
  • Het Piëzo-samenwerkingsmodel tussen de diverse partijen in het sociaal domein.
  • Het digitale deelnemersvolgsysteem.
  • De rol van de bibliotheek; ervaring en mogelijkheden.

Aanmelden kan voor 31 januari via dit inschrijfformulier.

Meer informatie via Thomas Bersee, tbersee@probiblio.nl

Informatie over de PiëzoMethodiek: www.piezomethodiek.nl

 

 

 

Meer agenda-items