Landelijke Dag Basisvaardigheden 2017

Landelijke Dag Basisvaardigheden 2017

Aan de slag met 21ste eeuwse basisvaardigheden

2 november 2017: het programma is inmiddels bekend, dus schrijf je in!

Om goed mee te kunnen doen in de samenleving moeten burgers beschikken over een minimum aan basisvaardigheden. Van mensen wordt verwacht dat ze beschikken over voldoende taal-, digitale en rekenvaardigheden.

Thema: Aan de slag met 21ste eeuwse basisvaardigheden

De rol die bibliotheken hierbij spelen, goede praktijkvoorbeelden, een kijkje in toekomstige ontwikkelingen, denk aan de bibliotheek als ontmoetingsplaats en hoe je burgerschap invult. Uitwisseling, ontmoeting, elkaar inspireren en verrassen staan centraal tijdens de landelijke dag.

De Landelijke dag Basisvaardigheden vindt plaats in de Verkadefabriek in ‘s Hertogenbosch.

Ook dit jaar is het weer een gezamenlijk initiatief van de Provinciale Ondersteuningsinstellingen voor bibliotheken (POI’s) en de Koninklijke Bibliotheek (KB). ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland en Cubiss hebben de eer deze dag te organiseren.

Meer agenda-items