Landelijke Dag de Bibliotheek en Integratie

Landelijke Dag de Bibliotheek en Integratie

Voor asielzoekers, statushouders en inburgeraars geldt: taal is hét middel tot inburgering en participatie. De Bibliotheek is juist voor mensen die Nederlands moeten leren een heel toegankelijke plek. Taalmaatjes komen graag in de Bibliotheek vanwege de collectie en de laagdrempeligheid. In de trajecten rond de maatschappelijke begeleiding en de participatieverklaring heeft de Bibliotheek steeds meer een rol in het gemeentelijke netwerk.

De SPN, de Koninklijke Bibliotheek en Stichting Lezen & Schrijven organiseren op 20 juni samen de Landelijke dag: de Bibliotheek en Integratie.

In het plenaire programma komen asielzoekers en inburgeraars aan het woord, word je bijgepraat over de laatste beleidsontwikkelingen rond inburgering en vertellen bibliotheken over hun good practices. In het middagdeel kun je een keuze maken uit sessies over o.a. de participatieverklaring, inburgeraars ondersteunen bij het zoeken naar werk en de inburgeringsexamens.

Bekijk hier het programma van 20 juni

Kom ook! Het wordt een dag vol uitwisseling, ontmoeting en inspiratie.

Ga naar de officiële website om in te schrijven

Meer weten over wat jouw Bibliotheek kan doen met inburgering?

Neem contact op met Ellie van der Meer, evdmeer@probiblio.nl

Meer agenda-items