Landelijke themadag Vrijwilligers

Landelijke themadag Vrijwilligers

Op dinsdag 11 september 2018 vindt de landelijke themadag Vrijwilligers plaats.
Verplaats je in de wereld van vrijwilligers en ontdek hoe je ook anders kunt kijken naar de wijze waarop actieve burgers je organisatie kunnen versterken. Op deze inspirerende dag zoeken we in interactieve sessies de grenzen en we onderzoeken de verbinding tussen actieve burgers en de formele organisatie. Stel je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen, netwerk met collega’s en kom tot nieuwe inzichten.

In het kader van de SPN-Themagroep Vakdeskundigheid organiseren Probiblio, Rijnbrink en Cubiss samen deze themadag.

Deze landelijke themadag wordt speciaal georganiseerd voor directies, vrijwilligerscoördinatoren, OR-leden en medewerkers die veel met vrijwilligers werken/begeleiden.

Programma

  • vanaf 10.30 uur inloop
  • 11.00-12.00 uur opening dagvoorzitter en plenaire spreker
  • 12.00-13.00 uur lunch
  • 13.00-15.00 uur verdiepingsessie (keuze uit vier thema’s)
  • 15.00-16.30 uur carrousel van workshops/thematafels in open space/ruimtes/marktplaats
  • 16.30-17.00 uur plenaire afsluiting
  • vanaf 17.00 uur netwerken/borrel

Verdiepingssessies

Er zijn vier verdiepingssessies. Je kunt je op de dag zelf aanmelden voor één verdiepingssessie. Dit zijn de onderwerpen:

Zingeving vrijwilligers

Vanuit het gedachtegoed van de motivatietheorie 3.0 van Daniel Pink ontdekken we wat de begrippen autonomie, meesterschap en zingeving betekenen voor vrijwilligers. We geven inhoud aan deze begrippen en onderzoeken wat ervoor nodig is om intrinsieke motivatie vast te houden – of liever nog te vergroten.

‘Grenzen’ aan vrijwilligerswerk

In deze sessie gaan we in op het maken van keuzes ten aanzien van de inzet van vrijwilligers vanuit de strategie van de organisatie.

Professionalisering vrijwilligerswerk

Vanuit het perspectief van de organisatie wordt bekeken op welke manier het vrijwilligersbeleid kan worden ingericht. Wat vraagt dit van de organisatie? Op welke manier neem je hierin stappen en welke thema’s zijn van belang?

De actieve burger

We zien een beweging van vrijwilligerswerk naar actief burgerschap. Wat hebben actieve burgers nodig van een organisatie en waar hebben zij juist absoluut geen behoefte aan?

SCHRIJF JE IN

Meer agenda-items