Masterclass Ouderpartnerschap Onderwijsspecialisten in Rotterdam

Masterclass Ouderpartnerschap Onderwijsspecialisten in Rotterdam

Ouderpartnerschap is een hot item op scholen! Ouders kunnen namelijk veel bijdragen aan het leesplezier en de leesresultaten van hun kinderen. Dat blijkt uit onderzoek en dat ervaren we ook steeds meer in de samenwerking met scholen. Ook jouw Bibliotheek kan hierop aansluiten. Wil je hier ook mee aan de slag met een van je scholen?

Kom dan met een speciaal samengesteld team* (maximaal vier personen) op 1 november (Rotterdam) of 15 november (Hoofddorp) naar de masterclass Effectief actieplan leesbevordering en laagopgeleide ouders! De inspirerende resultaten uit onderzoek van de Hogeschool Rotterdam en de begeleiding door Van Nieuwe Waarde vormen de basis voor een prachtig, dynamisch programma van drie uur. In dit co-creatieve programma zet jouw team stappen naar een plan van aanpak voor ouderpartnerschap & lezen op school.

De masterclass is een initiatief van Kunst Van Lezen in samenwerking met vier POI's. Kunst van Lezen stelt bovendien zeven maal een aanmoedigingssubsidie beschikbaar van € 750 om de plannen ook daadwerkelijk uit te voeren.

* Benader vanuit jouw bibliotheekorganisatie een enthousiaste (Bibliotheek op) school. En stel een team samen met zowel strategische als praktische kennis. Bijvoorbeeld een leescoördinator of leerkracht, en een directeur of teamleider van school; en vanuit de Bibliotheek een leesconsulent, een onderwijsspecialist, hoofd Educatie of eventueel een andere leidinggevende.

 

Meer informatie

Nicolien de Pater, ndpater@probiblio.nl en op de website van de Bibliotheek op school

Meer agenda-items