Masterclass Strategische Partners

Masterclass Strategische Partners

Save the date

Afgelopen jaar is ProBiblio samen met zes bibliotheken een samenwerkingslab gestart. Hierin kregen bibliotheken de gelegenheid om samen met Twynstra Gudde en de VU aan de slag te gaan met de complexiteit die samenwerking met partners voor bibliotheken met zich mee brengt. Daarnaast zijn zij in intervisievorm bij elkaar gekomen om samen met collega’s hun vraagstuk verder te brengen en elkaar te ondersteunen. De samenwerkingsvraagstukken liepen uiteen van het nader vormgeven van het samenwonen in een multifunctionele accommodatie tot het opstellen van een sociogram.

Tijdens deze Masterclass nemen wij jullie graag mee in de zoektocht die de collega’s hebben doorlopen en zullen wij jullie inspireren met prikkelende lezingen van de betrokken experts.

Noteer de datum in ieder geval alvast in je agenda!

Aanmelden is al mogelijk via dit inschrijfformulier

Voor meer informatie

Sabine Margés, adviseur Management & Organisatie, smarges@probiblio.nl

 

Meer agenda-items