Masterclass: Werken aan geletterdheid binnen het gezin

Masterclass: Werken aan geletterdheid binnen het gezin

Masterclass over een gezinsaanpak laaggeletterdheid (focus op NT1) voor je eigen bibliotheek,
deze masterclass is op 12 november in Hoofddorp en op 26 november in Rotterdam

Waarom een gezinsaanpak laaggeletterdheid?

Uit onderzoek weten we dat kinderen uit laaggeletterde gezinnen een grote kans lopen zelf laaggeletterd te worden. Om de cyclus van laaggeletterdheid die zo ontstaat te doorbreken, willen we binnen de bibliotheek de handen ineenslaan. Door vanuit programma’s als BoekStart, de Bibliotheek op school, de VoorleesExpress en Basisvaardigheden samen te werken, ontstaat een gezinsaanpak voor geletterdheid binnen het gezin.

Met deze gezinsaanpak ondersteunen we ouders in het verder ontwikkelen van hun basisvaardigheden én helpen we ze bij het voeren van een positieve (voor)leesopvoeding. Op die manier wordt de taalontwikkeling van hun kinderen gestimuleerd. De integrale gezinsaanpak vergroot de impact van nieuwe en bestaande initiatieven en geeft bovendien de kans om meer te doen voor moeilijk bereikbare groepen, zoals NT1-ouders.

Waarom masterclasses?

Tijdens de landelijke kennisdag Laaggeletterdheid: voorkomen en bestrijden op 17 mei hebben we een begin gemaakt met het verbinden van preventie en curatie binnen de bibliotheek. Die lijn willen we graag voortzetten in de masterclass van dit jaar. Juist in zo’n setting kun je je eerst laten inspireren om direct daarna aan de slag te gaan met het opstellen van een eigen stappenplan. Petra Doelen van Lost Lemon, projectleider van Laaggeletterden in Beeld en Hoger Bereik, deelt haar ervaringen en begeleidt je bij het maken van dat plan.  

Voor wie?

Voor iedere masterclass nodigen we per bibliotheekorganisatie een team uit waarin zowel de kennis en ervaring vanuit Jeugd & Onderwijs als vanuit Basisvaardigheden aanwezig is. De masterclass richt zich met name op beleidsmatig en tactisch niveau: er zal vooral aandacht zijn voor processen en minder voor concrete activiteiten. Per team is er plaats voor maximaal drie deelnemers.

Wat gaan we doen?

Met de kennis en ervaring van onderzoeken en reeds lopende projecten, en met de inspirerende tools vanuit het project Hoger bereik hebben we een afwisselend programma samengesteld. De masterclass duurt in totaal 3 uur.

1.       We beginnen met een inspirerend verhaal van Petra Doelen van Lost Lemon. Voor haar onderzoek Laaggeletterden in Beeld heeft zij gezocht naar manieren om Nederlandstalige laaggeletterden te bereiken en te motiveren aan hun taalontwikkeling te werken. Voor het project Hoger Bereik van de KB (het beter bereiken van laaggeletterden) heeft Petra in tien bibliotheken een pilot gedraaid. Ze zal zich tijdens de masterclass vooral richten op wat wel en niet werkt voor laaggeletterde NT1-ouders. Daarbij zal ze best practices delen ter inspiratie.

2.       Daarna gaan we met elkaar aan de slag. Per bibliotheekteam kom je tot een plan voor een gezinsaanpak in je eigen bibliotheek. Hierbij maak je gebruik van de kennis en ervaring die al in je eigen team aanwezig is, maar ook van de aandachtspunten uit het verhaal van Petra Doelen en de voorbereidende opdrachten. Het plan van aanpak is gericht op het versterken van bewustwording, expertise en samenwerking binnen de eigen organisatie, zodat de bibliotheek het laagtaalvaardige gezin beter kan ondersteunen.

Wat levert het op?

Je gaat naar huis met een plan om de samenwerking binnen je eigen organisatie te verstevigen, met als doel te komen tot een sterke gezinsaanpak. Je leert van elkaar en verbindt kennis en ervaring uit verschillende domeinen om tot een sterker geheel te komen. Er is aandacht voor het formuleren van eigen uitgangspunten die als houvast dienen. Ook wordt er toegewerkt naar een concreet plan van aanpak waarmee je de volgende dag samen verder kunt gaan.

Wie organiseren dit?

De masterclass is een initiatief van Kunst Van Lezen in samenwerking met vier Provinciale Ondersteuningsinstellingen (Rijnbrink, Biblionet Drenthe, Cubiss en ProBiblio). Deelname is in iedere provincie mogelijk, het programma is overal hetzelfde. 

Praktische informatie

Opleidingsduur: 1 dagdeel 
Trainer: Petra Doelen van Lost Lemon
Locatie: 6 regio’s
Data: 12 november Noord-Holland en 26 november Zuid-Holland
Tijd: 13.30 - 16.30 uur
Kosten: € 95,- per deelnemer, aanmelden in duo of trio per bibliotheek

Aanmelddeadline: voor 30 oktober 2018 (masterclass maandag 12 november) of tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de masterclass.

Meer agenda-items