Masterclass Digitale Transformatie voorjaar 2020

Masterclass Digitale Transformatie voorjaar 2020

Op basis van de wensen en behoeften van bibliotheken maakten we met TIAS School for Business and Society een programma op maat: de Masterclass Digitale Transformatie. In vier dagen wordt je samen met een collega helemaal bijgebracht over voor de openbare bibliotheek relevante digitale trends. Een Probiblio-adviseur helpt je om het geleerde direct om te zetten in een concreet transitieplan. Bij deelname ontvang je van TIAS een certificaat. Grijp deze kans!

Het programma gaat in op technologische vernieuwingen die onze maatschappij ingrijpend veranderen; de impact van de digitaliserende samenleving en de verwachtingen van burgers; mogelijkheden voor bibliotheken om relevant te blijven voor de samenleving, en organisatie en leiderschap die nodig zijn om als bibliotheken vorm te geven aan digitale transformatie. Je krijgt inzicht in de kansen en bedreigingen voor dienstverlening aan klanten en voor de eigen organisatie en verwerkt deze in de strategie van je bibliotheek. Welke rol speelt digitale dienstverlening in je bibliotheek over 5 jaar? Welke transformatie moet je organisatie daarvoor ondergaan?

Je leert een bewezen methode om de ambitie van de organisatie vast te stellen, en hoe je daar op een structurele manier naartoe werkt. Het is een intensief programma van 09.30 tot 18.00, afgesloten met een eenvoudig diner/buffet. Naast inhoudelijke verdieping in het thema digitale transformatie, ontvang je bovendien ondersteuning door een vaste adviseur van Probiblio die het traject meedraait. Ook krijg je gedurende het traject twee interactieve online adviesgesprekken met docenten van het docententeam. Hou ook rekening met gemiddeld een dagdeel per week per deelnemer om de opdrachten uit te werken.

Programma

Dag 1: Nieuwe technologie en nieuwe verwachtingen

Datum: Dinsdag 31 maart 2020
Locatie: Nog niet bekend

We brengen de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen in de kaart die van invloed zijn op de verwachtingen van burgers en consumenten ten aanzien van werk en vrije tijd en de rol van bibiliotheken daarbij. We gaan na of en zo ja, welke implicaties deze ontwikkelingen (moeten) hebben voor de missie van bibliotheken. Vooral het begrip 'communities' zal aan de orde komen en hoe online en offline activiteiten deze kunnen initiëren en versterken.

Docent: Loren Roosendaal, trendwatcher digitale technologie, oprichter en directeur van verschillende tech- en game bedrijven. Loren is gepassioneerd om organisaties te helpen hun nieuwe digitale uitdagingen te begrijpen en aan te pakken. Vanuit zijn ervaring op het gebied van digitale transformatie helpt hij organisaties potentiële risico’s te laten omzetten in kansen. Ook Erik Reuvers van Probiblio zal op deze dag een gastlezing verzorgen over trends en ontwikkelingen die speciaal van belang zijn voor bibliotheken.

Dag 2: Zijn we wel klaar voor de digitale transformatie?

Datum: Donderdag 16 april
Locatie: nog niet bekend

We introduceren de methode van 'design thinking' als aanpak en regie om digitale transformatie vorm te geven en te faciliteren. Om te bepalen of organisaties 'future proof' zijn, zijn een viertal innovatie 'drivers' belangrijk. Deze zijn: organisatieklimaat, intrapreneurship, resources en ‘embeddedness’. Oftewel: de mate waarin geografische, sociale, cognitieve en institutionele factoren innovatie beïnvloeden. Aan de hand van deze factoren gaan we na in hoeverre de bibliotheken klaar zijn voor de innovatie van digitale transformatie. Aan de hand van innovatie sterktes en zwakheden bepalen we dan het vertrekpunt voor digitale transformatie. Aan het eind van deze dag krijgen de bibliotheekteams een opdracht mee, die we bespreken in de online sessies ingepland tussen dag 2 en dag 3.

Docent: TIAS School for Business & Society werkt deze dag samen met docenten verbonden aan het toonaangevende design- en innovatiebureau VanBerlo. TIAS en VanBerlo hebben samen de 'creative equity scan' ontwikkeld om het innovatief vermogen van bedrijven en organisaties in beeld te brengen. De docent is Boudewijn Soetens, Innovation & Strategy Director en al meer dan 14 jaar werkzaam bij VanBerlo. Hij is verantwoordelijk voor de innovatiestrategiediensten van VanBerlo en leidt hij een van de multidisciplinaire ontwerpteams van de studio. Boudewijn helpt klanten bij het ontwikkelen van effectieve innovatiestrategieën en doceert over ontwerpdenken en innovatiepraktijken.

Dag 3: Wat bieden we cliënten en sponsors?

Datum: Dinsdag 26 mei
Locatie: Nog niet bekend

Nieuwe technologie maakt een nieuwe benadering van (potentiële) leden mogelijk. Om daar effectief gebruik van te maken, moeten we goed weten voor wie we dat doen. Voor wie willen we er als bibliotheek zijn? We gaan op zoek naar de (potentiële) ledensegmenten; hoe we die qua gedrag karakteriseren en wat we nodig hebben uit het arsenaal van nieuwe technologie om hen effectief te engageren en aan de bibliotheek te binden. Net als bij dag 2 krijgen de bibliotheekteams aan het eind van deze dag een opdracht mee over een segment naar keuze, die we bespreken in de online sessies ingepland tussen dag 2 en dag 3.

Docent: Toni Sfirtsis is professor op het gebied van Strategic Innovation & Future Leadership, werkzaam bij TIAS en Universiteit Antwerpen. De afgelopen 20 jaar werkte hij als consultant voor diverse organisaties, waar hij zich bezighield met uitdagingen op het gebied van strategieontwikkeling en implementatie.

Dag 4: Hoe organiseren en ontwikkelen we ons digitaal?

Datum: Donderdag 11 juni
Locatie: Nog niet bekend

We gaan verder met de praktische invulling van wat geleerd is tijdens de vorige dagen. Hiervoor maken we gebruik van de methode van een SML (Start, Manage and Lead) Plateau-planning. Hierin kijken we op basis van de elementen “People, Processes, Promise and Proposition” naar wat nodig is om de organisatie op het digitale vlak te laten groeien. Het doel van deze planning is om deelnemers praktische handvatten te bieden die ze mee terug kunnen nemen naar hun organisatie. 

Docent: Daniel Janus is als Digital Strategy Director verbonden aan VanBerlo. Daniel heeft meer dan 20 jaar ervaring in Digitale Marketing & Innovatie en begeleidde de digitale transformatie van nationale en internationale organisaties. Hij geeft lezingen over de praktische invulling van digitale transformatie en marketing automation.

De tijden en locaties zijn onder voorbehoud.

Voor wie?

De Masterclass Digitale Transformatie is ontwikkeld voor bestuurders en managers van bibliotheken die op strategisch niveau een voortrekkersrol vervullen in hun organisatie (zoals directeuren, managers Innovatie, managers Producten & diensten, managers Marketing), en voor strategisch marketeers van openbare bibliotheken. De masterclass heeft de meeste impact als van een organisatie twee medewerkers deelnemen. De kosten zijn daarom per bibliotheek voor 2 personen. Er is ruimte voor 18 deelnemers van negen bibliotheken. Aanmeldingen uit de provincies Noord- en Zuid-Holland krijgen tijdens de voorinschrijvingsperiode (tot 1 februari 2020) voorrang.

Kosten

De kosten van het traject zijn deels gesubsidieerd vanuit de projectsubsidies van provincies Noord- en Zuid-Holland. De eigen bijdrage is per bibliotheek (twee deelnemers), catering is inbegrepen. Alle leermaterialen worden via het digitale platform CANVAS gedeeld en opgeslagen. U ontvangt een ID van de Universiteit van Tilburg, hiervoor hebben we persoonsgegevens als uw naam en geboortedatum nodig. Deelname zonder dit ID is niet mogelijk.

Eigen bijdrage Noord-Hollandse bibliotheken:

Voor twee deelnemers, catering inbegrepen
€ 1.299,- 

Eigen bijdrage Zuid-Hollandse bibliotheken:

Voor twee deelnemers, catering inbegrepen
€ 975,- 

Deelnamekosten voor overige bibliotheekorganisaties:

Voor twee deelnemers, catering inbegrepen
€ 3.325,-

Aanmelding

Heb je interesse actief met de toekomst van je bibliotheek aan de slag te gaan? Meld jouw organisatie aan voor 27 februari.
Na aanmelding ontvang je een factuur. Wees er snel bij, want vol is vol!

Heb je vragen? Twijfel je over deelnemen? Neem contact met onze adviseur Koen Baaij (06-40 11 75 37).

Meer agenda-items