Goed voorbereid aan de slag met de Monitor BoekStart in de kinderopvang

Goed voorbereid aan de slag met de Monitor BoekStart in de kinderopvang

De Monitor BoekStart in de kinderopvang meet de opbrengsten van de samenwerking tussen bibliotheek en kinderopvang. De jaarlijkse meting heeft als voornaamste doel de voorleesomgeving en het gedrag van de pedagogisch medewerker rondom leesbevordering in beeld te brengen. Daarnaast levert de Monitor informatie over beleid en organisatie in de kinderopvangorganisatie rondom BoekStart in de kinderopvang. Daarmee kan je goed in gesprek gaan met de kinderopvangorganisatie en de samenwerking versterken. De monitorresultaten dienen als basis voor het vaststellen van nieuwe leesbevorderingsdoelen.

De Monitor BoekStart in de kinderopvang start dit jaar later, namelijk in december. Dat biedt de gelegenheid om de voorbereiding en uitvoering goed aan te pakken. Maar waar moet je beginnen, welke stappen zijn er nodig om alles goed voor te bereiden en wat ga je straks doen met de uitkomsten?

Tijdens deze bijeenkomst krijg je alle informatie die je nodig hebt om de nieuwe meting goed op te starten en kijken we alvast vooruit naar het bespreken van de uitkomsten met de kinderopvang. Ook nieuwe handige functionaliteiten in de portal van de Monitor komen aan bod.

Let op
Neem je laptop (of IPad) mee, dan kan je tijdens de bijeenkomst meteen oefenen met de portal.

Meer informatie
Neem contact op met Barbara van Walraven, bvwalraven@probiblio.nl

 

 

Meer agenda-items