Twintig weken voorlezen. En dan?

Twintig weken voorlezen. En dan?

Nazorgtrajecten bij de VoorleesExpress.

Twintig weken lang zijn vrijwilliger en gezin samen aan de slag gegaan met voorlezen en taal. Wat gebeurt er daarna? Ervaring en onderzoek laat zien dat ouders na afloop van het VoorleesExpress-traject nog extra ondersteuning nodig hebben om op hun eigen manier de taalontwikkeling van hun kinderen te blijven stimuleren. Veel locaties zijn al bezig om hun eigen nazorgtraject te organiseren. Ook Taal & Tablets en De Boekfiets zijn voorbeelden van trajecten die na de 20 weken voorlezen ingezet kunnen worden.

Deze bijeenkomst staat in het teken van nazorgtrajecten. We kijken met elkaar waar de behoeften liggen van gezinnen, wat jullie als locaties signaleren en welke rol de bibliotheek hierin zou kunnen oppakken. Verder wordt er aandacht besteed aan welke trajecten er al zijn en wat we daar van kunnen leren.

Wees welkom en neem je goede ideeën mee!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Charlotte Lehmann: clehmann@probiblio.nl of
tel. 06 22 71 45 79

Meer agenda-items