Netwerkbijeenkomst voortgezet onderwijs en mbo (fysiek en online)

Netwerkbijeenkomst voortgezet onderwijs en mbo (fysiek en online)

Op deze netwerkbijeenkomst presenteren we de opbrengsten van samenwerking met het onderwijs van het afgelopen schooljaar, zodat iedereen met nieuwe tools en ideeën het nieuwe schooljaar ingaat.

De bijeenkomst wordt in een hybride vorm gegoten: 12 personen kunnen fysiek aanwezig zijn, de overige geïnteresseerden doen online mee. Geef je voorkeur aan op het inschrijfformulier.

De bijeenkomst bestaat uit een aantal deelsessies, waar je je apart voor kunt inschrijven:

11.00 - 12.15 uur: Theory of Change
In deze sessie wordt het Theory of Change-model gepresenteerd met betrekking tot structurele samenwerking tussen bibliotheken en het onderwijs (po-vo-mbo). Dit model maakt inzichtelijk welke impact en effecten de activiteiten voor verschillende doelgroepen binnen de Bibliotheek op school hebben. Het wordt (ook visueel) duidelijk dat activiteiten niet op zichzelf staan maar verbindingen hebben met andere activiteiten, resultaten en effecten. Het model kan ook omgekeerd gebruikt worden, dan ga je met een visie/missie als vertrekpunt (het hoogste effect) bepalen wat onderliggende doelstellingen, effecten en bijbehorende activiteiten zouden moeten zijn. Het model maakt bespreekbaar wat mogelijke knoppen zijn waar je aan kunt draaien om meer effect te krijgen. (Hoe) kun je het meten? Kortom, een goede tool om komend jaar meer inzicht in de impact van de dienstverlening voor het vo en mbo te krijgen.

12.15 - 13.00 uur: Lunch

13.00-13.55 uur: Overdraagbare workshops Lezen en leesbevordering voor docenten
Specialisten onderwijs vo uit Noord-Holland maakten 3 overdraagbare workshops over lezen en leesbevordering voor docenten. De materialen (Power-Pointpresentaties, lesbrieven, een hand-out, een theoretisch kader en een communicatieplan) worden gepresenteerd en ter beschikking gesteld. Een communicatietoolkit met promotiemateriaal en -teksten volgt nog. De landelijke folder '25 werkvormen voor de boekenkring (po)' is ‘vertaald’ naar ’korte werkvormen leesbevordering vo-mbo’. Ook is de flyer Verrijkt Lezen beschikbaar voor het vo.

14.05 - 14.55 uur: Concept-collectieprofiel
Probiblio heeft een (concept)-collectieprofiel voor het voortgezet onderwijs ontwikkeld. Op 23 september is de primeur, dan wordt het gepresenteerd en besproken. Het komende jaar kunnen 2 bibliotheken en vo-scholen zich kosteloos aanmelden voor een collectieadvies op maat voor een vo-school in hun werkgebied. Meer weten? Vraag nu al naar de voorwaarden (cheijer@probiblio.nl).

15.05 - 16.00 uur: Ervaringen en tips (bij voldoende animo vo en mbo apart)
Delen van ervaringen en tips en lessen, o.a. van en met de bibliotheken die in 2019-2020 de stimuleringsregeling vo-mbo hebben ontvangen.

Online deelnemers kunnen aangeven welke deelsessies ze willen bijwonen, de fysieke deelnemers kunnen uiteraard alle sessies bijwonen.

Graag ontvangen we je inschrijving uiterlijk 16 september

Voor meer informatie kan je terecht bij Caroline Heijer, adviseur Educatie

Meer agenda-items