Netwerkbijeenkomst vrijwilligerscoördinatoren Noord- en Zuid-Holland

Netwerkbijeenkomst vrijwilligerscoördinatoren Noord- en Zuid-Holland

De bibliotheken maken steeds meer gebruik van de inzet van vrijwilligers in hun dagelijkse bedrijfsvoering. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de Bibliotheek en doen dat met veel plezier.

Het werken met vrijwilligers kan voor de Bibliotheek grote en kleine vraagstukken opleveren. Hoe vind je de juiste vrijwilligers? Welke werkzaamheden laat je vrijwilligers doen en welke bevoegdheden geef je ze? Wat kun je vrijwilligers aanbieden aan opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden? Hoe laat je als organisatie je waardering blijken? Wat is de beste manier van aansturen en hoe kun je de samenwerking met de vaste medewerkers optimaliseren? En hoe neem je weer afscheid?

Ben jij vrijwilligerscoördinator en heb je behoefte om met collega’s van andere bibliotheken ervaringen uit te wisselen? Wil jij successen delen en ben je benieuwd naar de aanpak en best practices van andere bibliotheken? ProBiblio organiseert op maandag 14 mei twee netwerkbijeenkomsten voor de vrijwilligerscoördinatoren van bibliotheken in Noord-Holland en Zuid-Holland waar je collega’s ontmoet die ook intensief met vrijwilligers werken.

Provinciale bijeenkomsten

Het doel van deze netwerkbijeenkomst is om kennis en ervaring uit te wisselen en van elkaar te leren. Gezamenlijk stellen we een aantal thema’s vast die we in volgende bijeenkomsten bespreken. Samen geven we het netwerk vorm en inhoud en professionaliseren het werken met vrijwilligers. Er vinden twee sessies plaats, één voor iedere provincie. Het is aan te raden om je in te schrijven bij de eigen provincie omdat er een netwerk wordt opgericht waarbij het fijn is als de reistijd naar de andere deelnemende bibliotheken zo kort mogelijk is. 

  • 10.30 – 12.30 uur Noord-Holland
  • 13.30 – 15.30 uur Zuid-Holland

Meer informatie

Maaike Verhoeven, HRD Adviseur, e-mail MVerhoeven@probiblio.nl

Meer agenda-items