Projectendag

Projectendag

Netwerken, interacteren, co-creëren en inspiratie opdoen! Dit en meer bieden wij je op 9 november tijdens de Projectendag. Bij de samenstelling van het programma houden we nadrukkelijk rekening met de feedback van vorig jaar. Mede daarom hebben we Richard Engelfriet gevraagd om deze dag wederom te begeleiden. Achter de schermen zijn we al druk doende met de voorbereidingen.

 

Projectenmarkt

Op de Projectenmarkt vind je tastbare resultaten van een groot aantal netwerkprojecten. Handige naslagwerken, brochures en hulpmiddelen waarmee je zelf aan de slag kunt. Van SPOENK* tot Privacy en van Laaggeletterdheid tot Lonkende Leestafel. Wij bezorgen jou een tas vol inspiratie.

Verdiepingssessies

Daarnaast is het 9 november mogelijk om de diepte in te gaan en mede vorm te geven aan een zestal nieuwe innovatieve projecten. Dit gebeurt tijdens verschillende Verdiepingssessies. De thema’s die aan bod komen zijn:

  1. Samenwerking voortgezet onderwijs
  2. Innovatieve Bibliotheek
  3. VoorleesExpress
  4. Toekomst IBL
  5. Maatschappelijke waarde
  6. Doelgroepen (ver)binden aan je bibliotheek; community-building

We informeren je bewust al in dit stadium over bovenstaande thema’s zodat je kunt bepalen wie je meeneemt en welke thema’s aansluiten bij de plannen van je Bibliotheek. Ons advies: nodig vooral inhoudelijk deskundigen uit om mee te gaan. Inschrijven voor de sessies is mogelijk via de link naar het inschrijfformulier (maximaal 3 sessies p.p.). 

Het programma

09.30 – 10.00 uur Ontvangst
10.00 – 10.30 uur Aftrap Projectendag
10.30 – 11.30 uur Presentatie programmaresultaat SOOB en BOZH
11.30 – 12.00 uur Toelichting middagprogramma
12.00 – 13.00 uur Netwerklunch
13.00 – 15.30 uur Projectenmarkt & Verdiepingssessies
15.30 – 15.40 uur Plenaire afsluiting
15.40 – 16.10 uur Prikkelende presentatie van Erwin Witteveen
16.10 – 17.00 uur Evaluatie en afsluitende netwerkborrel

Inhoudelijk deskundigen

Zoals gezegd: evenals vorig jaar is het mogelijk om een aantal domeinspecialisten mee te nemen. Denk bijvoorbeeld aan collega’s die zijn betrokken bij een specifiek netwerkproject of affiniteit hebben met een van de thema’s die worden behandeld tijdens de Verdiepingssessies. Kortom: kom vooral samen en schrijf je snel in! 

Toelichting thema's

Thema 1: Samenwerking voortgezet onderwijs

Inhoud en doel: Tijdens deze sessie kijken we wat nodig is om op strategisch niveau 'de Bibliotheek op school (dBos) voortgezet onderwijs' vleugels te geven. Wat zijn de usp's waarmee je bij middelbare scholen binnenkomt? Wat is er binnen de eigen organisatie nodig? Welke tools zijn beschikbaar?

Wat is jouw belang om aan te haken? In veel beleidsplannen staat de educatieve taak van de bibliotheek voor de jeugd expliciet benoemd. De doorgaande lijn 0-18 is dan ook een veelgehoorde term. Deze sessie zoomt in op hoe de dienstverlening voor 12-18 jarigen vorm en inhoud kan krijgen, waarbij we tegelijk willen voorkomen dat we allemaal het wiel opnieuw uitvinden. Als bibliotheken en ProBiblio de krachten bundelen, zijn we samen sterk.

Wat is de urgentie van dit thema? Veel bibliotheken hebben dBos PO goed op de rit. Veel groepen 8 die momenteel de basisschool verlaten, hebben daar kennisgemaakt met de Bibliotheek op school en hun leesplezier en taalvaardigheid daarmee verbeterd. Om te voorkomen dat ze in een gat vallen op de middelbare school, is het juist nú de tijd om de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs breed uit te rollen.

Thema 2: Innovatieve Bibliotheek

Inhoud en doel: In deze verdiepingssessie delen we graag waar we co-creatief mee bezig zijn en verscherpen we de focus op nieuwe oplossingen. Innoveer de innovatie; geef die sturing en leg voor ons en jezelf de lat hoger!

Wat is jouw belang om aan te haken? Je hebt een beeld, je hebt een visie en je wilt wat bereiken als Bibliotheek. Welke voorziening, oplossing of aanbod hoort daar dan bij? Een Multifunctionele Accommodatie (MFA) bijvoorbeeld, natuurlijk met thematisering. Onbemande terminals op een high traffic-knooppunt wellicht voor nieuwe doelgroepen? Of écht wat anders zoals een vernieuwende ‘xx-theek’ op basis van nieuwe P/M-combinaties?

Wat is de urgentie van dit thema? Dit allemaal staat te gebeuren tijdens deze superduper verdiepingssessie, natuurlijk - en juist nú - allemaal innovatief, met meerwaarde ten opzichte van wat er reeds bestaat.

Thema 3: VoorleesExpress

Inhoud en doel: Tijdens deze sessie toetsen wij of de rol die ProBiblio voor ogen heeft binnen de VoorleesExpress overeenkomt met de verwachtingen van het netwerk en willen wij van gedachten wisselen over hoe we preventie het beste kunnen verbinden met curatie als het om laaggeletterdheid gaat.

Wat is jouw belang om aan te haken? Met deze sessie krijgt je zicht op wat de rol van ProBiblio wordt binnen de VoorleesExpress. Doe je ideeën op over manieren om curatie en preventie met elkaar te verbinden en kun je input leveren over de gewenste ondersteuning daarbij.

Wat is de urgentie van dit thema? Binnen het programma ‘Tel mee met Taal’ is de subsidieregeling uitgebreid met subsidie voor activiteiten gericht op laagtaalvaardige ouders. De VoorleesExpress blijkt een goede manier om deze groep te bereiken en toe te leiden naar het taalaanbod in de Bibliotheek. Een uitgelezen kans om dit op te pakken samen met ProBiblio.

Thema 4:Toekomst IBL

Inhoud en doel: We gaan brainstormen over de ontwikkelingen voor het reserveren van materialen tussen de eigen vestigingen onderling in het provinciale en landelijke netwerk en de toekomstige dienstverlening. Welke innovaties zijn mogelijk op het gebied van IBL? Waardoor worden de ontwikkelingen beïnvloed en hoe zorgen we voor een optimale keten (van lokale bibliotheek en POI tot KB)?

Wat is jouw belang om aan te haken? Optimaliseren van de dienstverlening om bibliotheekgebruikers blijvend een breed aanbod aan te bieden. Daarnaast efficiency winst realiseren door de effectiviteit en efficiëntie van de processen aan te scherpen.

Wat is de urgentie van dit thema? De afgelopen jaren was er een sterkte stijging van de reserveringen. De kosten voor de administratieve afhandeling en het vervoer nemen toe maar kunnen niet elders worden verhaald. Gebruikers kijken naar internetdiensten en verwachten dezelfde service en leversnelheden van bibliotheken.

Thema 5: Maatschappelijke waarde

Inhoud en doel: In de Verdiepingssessie gaan we eerst in op de breedte van het onderwerp ‘maatschappelijke waarde’ en de verschillende elementen. We gaan met de bibliotheken na wat ze vinden van de onderdelen waar we nu al actief mee bezig zijn: - breed onderzoek onder klanten, - effectmetingen educatief-maatschappelijke werkveld, - workshops meten maatschappelijke meerwaarde, - ondersteuning omgaan met de gemeente. Daarnaast willen we met je in discussie over waar er nog meer behoeften liggen.

Wat is jouw belang om aan te haken? Je kunt meedenken over de ontwikkeling van aanbod om effectgerichter te werken en meerwaarde beter aan te tonen.

Wat is de urgentie van dit thema? Bibliotheken krijgen steeds meer te maken met de vraag om hun maatschappelijke waarde aan te tonen. Veel bibliotheken zoeken naar manieren om hun waarde hard te kunnen maken en die ook te kunnen uitdragen naar andere partijen zoals de gemeente.

Thema 6: Doelgroepen (ver)binden aan je bibliotheek; community-building

Inhoud en doel: In 2017 hebben we getracht verschillende focusdoelgroepen aan bibliotheken te (ver)binden d.m.v. off- én online community-vorming. Met (onder andere) bezoekers van het ‘tabletcafé’ behaalden we een (online) succes. Dit zat met name in de reeds bestaande relatie met de Bibliotheek. In de verdiepingssessie bepalen we graag, met een aantal enthousiaste bibliotheken, welke kerndoelgroepen we hier nog meer geschikt voor achten en wat je voor een structurele (ver)binding van deze doelgroepen met de Bibliotheek nodig hebt (zoals een community-librarian?).

Wat is jouw belang om aan te haken? Eventuele deelname voor volgend jaar; we willen samen met een aantal bibliotheken specifieke doelgroepen selecteren en een online plek combineren met een offline plek óf juist andersom. Dit vergroot het bereik en de (ver)binding. Dit kan ook enorm bijdragen aan zichtbaarheid en imago van een bibliotheek.

Wat is de urgentie van dit thema? Een ontmoetingsplek willen zijn is een mooi streven. In deze tijd is dat meer dan alleen ‘real-life’. Om écht die spin in het web van een gemeente of werkgebied te zijn, zullen bibliotheken ook exclusieve (online) plekken moeten bieden voor specifieke doelgroepen. In deze sessie bepalen we wie en hoe we dat gaan doen in 2018. 

Schrijf je hier in voor de projectendag en de thema's van jouw keuze!

Meer agenda-items