Projectendag 2018

Projectendag 2018

Boordevol innovatieve pitches!

Netwerken, interacteren, co-creëren en inspiratie opdoen. Dit en meer bieden wij je op 28 juni tijdens de Projectendag.

Aan onze oproep ‘heb je een innovatief idee, pitch dan mee’ gaven meerdere bibliotheken en adviseurs van ProBiblio gehoor. Het resultaat? Een rijk palet aan verschillende onderwerpen. Los van deze interactieve pitchsessies is het ook dit jaar weer mogelijk om kennis te verzamelen op de Projectenmarkt. Dit onderdeel werd vorig jaar hoog gewaardeerd. We bezorgen je een tas vol inspiratie.

Hoe ziet het programma er uit?

 • 09.30 uur tot 10.00 uur: Ontvangst
 • 10.00 uur tot 10.10 uur: Opening
 • 10.15 uur tot 12.00 uur: Ideeën pitchen tijdens interactieve sessies
 • 12.00 uur tot 13.30 uur: Lunchen op de Projectenmarkt
 • 13.30 uur tot 14.00 uur: Innovatief intermezzo met Tessie Hartjes*
 • 14.00 uur tot 14.15 uur: Plenaire afsluiting

Alleen voor Noord-Hollandse bibliotheken:

Pitches toegelicht

Bij een pitch presenteert een Bibliotheek of ProBiblio een voorstel voor een project. Samen met de aanwezigen wordt dit voorstel verder aangescherpt om ervoor te zorgen dat een aantal bibliotheken het voorstel interessant genoeg vindt om bij aan te sluiten.

De oogst is divers! Je kunt inschrijven op onderstaande sessies (maximaal drie per persoon). Uiteraard is het mogelijk om een aantal domeinspecialisten mee te nemen. Denk bijvoorbeeld aan collega’s die betrokken zijn bij een specifiek netwerkproject of affiniteit hebben met een van de pitchprojecten. Ons advies: kom vooral samen!

 • Pitch 1: Community Librarian | ProBiblio
 • Pitch 2: Mobiel digilab/ontwikkelen digitale lesbank | Westfriese Bibliotheken
 • Pitch 3: Mediaopvoeding 0-6 jaar | ProBiblio
 • Pitch 4: Filosofisch Kindercafé | Bibliotheek Gouda
 • Pitch 5: Digitale geletterdheid VO | ProBiblio
 • Pitch 6: Find my book! | Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum
 • Pitch 7: Tracking | ProBiblio

*Tessie Hartjes

Student aan de TU te Eindhoven en co-founder van het project Blue Jay. Een Drone Café in Eindhoven dat wereldwijd de aandacht trekt. Dit team is ontstaan vanuit de behoefte om de potentie van drones te laten zien op een positieve manier, in tegenstelling tot de negatieve verhalen die vaak het nieuws halen. Momenteel heeft ze haar studie op een laag pitje gezet en is ze een van de drijvende krachten achter Lightyear. Dit bedrijf ontwikkelt solar cars en inmiddels zijn wereldwijd al de nodige auto's verkocht.

**Presentatie resultaten SOOB

Het programma 100% bereik jeugd 0-18 jaar, dat eind 2016 van start is gegaan, loopt ook in 2018 door met veel inzet van de inhoudelijk specialisten en betrokkenheid van de SOOB. Om te laten zien wat er in de tussentijd is gerealiseerd, nodigen wij de directies, managers Educatie en jeugdspecialisten uit Noord-Holland uit om naar de presentatie te komen tijdens de Projectendag van 14.30 tot 15.30 uur. Martin Berendse, directeur van de OBA, geeft hierbij - als trekker van het programma - de aftrap.

Extra informatie pitchprojecten

Pitch 1: Community librarian (ProBiblio)

‘Van collectie naar connectie’. Deze veel geciteerde zin verwijst naar de verschuiving van de traditionele naar de maatschappelijk-educatieve Bibliotheek. Waarbij de ‘connectie’ de verbinding is die de Bibliotheek teweeg brengt tussen de lokale gemeenschap en lokale organisaties. Hoe pak je dit aan? Hoe geef je dit vorm? En welke rol speelt de bibliothecaris?

In deze verdiepingssessie delen we kennis die we hebben verzameld over deze beweging en horen we graag van jou waar de behoefte/vraag bij jouw Bibliotheek ligt!

Pitch 2: Mobiel digilab/ontwikkelen digitale lesbank (Westfriese Bibliotheken)

De Bibliotheek kan als strategische partner in de transitie van het onderwijs een belangrijke rol spelen. Door het onderwijs te ontzorgen op de volgende punten:

 1. Investering van digitale middelen
 2. Opleiden van leerkrachten en docenten
 3. Het ontwikkelen van een digitale lesbank: een database met digitaal lesmateriaal (landelijk uitwisselbaar)

Tijdens een interactieve sessie pitchen wij graag onze ideeën!

Pitch 3: Mediaopvoeding 0-6 jaar (ProBiblio)

2018 – (digitale)media zijn niet meer weg te denken en iedereen heeft er mee te maken; van de wieg tot het bejaardentehuis. Vaak is het leuk en leerzaam om gebruik te maken van media, maar het roept ook veel vragen op. Zo blijken zeven van de tien meest voorkomende opvoedkundige vraagstukken van ouders te gaan over mediaopvoeding (onderzoek Nederlands Jeugd Instituut 2018). Hoeveel schermtijd is verantwoord, vanaf welke leeftijd mag mijn kind op een iPad, hoe kies je goede media? En vele andere vragen houden ouders van jonge kinderen bezig.

Met het project Mediaopvoeding 0-6 jaar wil ProBiblio ervoor zorgen dat de Bibliotheek ook met betrekking tot dit onderwerp een belangrijke partner is voor professionals en opvoeders. Wat daarvoor nodig is gaan wij met elkaar verkennen tijdens deze sessie.

Pitch 4: Filosofisch Kindercafé (Bibliotheek Gouda)

Creativiteit, originaliteit en onafhankelijkheid zijn belangrijk bij het oplossen van 21ste eeuwse vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan klimaatverandering en de inrichting van onze democratie. Dat zijn voor kinderen grote begrippen waar ze later mee te maken krijgen en die we samen met hen willen bespreken en beschouwen. Daarnaast is het essentieel om in te gaan op de vraag: hoe sta je zelf in de wereld? Hoe word je geen kuddedier? Hoe leer je onafhankelijk denken? De Bibliotheek Gouda slaat daarom de handen ineen met de filosofen van de Goudse School. Samen zetten we het filosofisch kindercafé op. Want door samen te filosoferen, leer je jezelf en anderen beter begrijpen. Aan de hand van socratische gesprekken die dicht bij huis, school en eigen stad beginnen, stimuleren we kinderen creatief en vrij (grenzeloos) te durven denken.

Maak in deze proefworkshop alvast zelf mee wat voor originele en creatieve denker jijzelf eigenlijk bent!

Pitch 5: Digitale geletterdheid VO (ProBiblio)

Nu digitale technologieën elkaar in een razend tempo opvolgen moet je niet alleen kunnen omgaan met de huidige technologieën, maar ook genoeg begrip hebben om met toekomstige ontwikkelingen om te kunnen gaan. Digitale geletterdheid behoort dan ook, anno 2018, tot de basisvaardigheden van elk mens. Maar wat is digitale geletterdheid precies? Wanneer ben je digitaal geletterd? Kortom: hoe pak je dit aan? VO scholen zijn op zoek naar manieren, lessen en adviezen op dit gebied en dat is een grote kans voor De Bibliotheek! Hoe kunnen we deze kans als sector goed benutten?!

Benieuwd? Schrijf je dan in voor de verdiepingssessie Digitale geletterdheid VO.

Pitch 6: Find my book! (Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum)

Een boek zoeken is soms een hoop gedoe. Het boek staat ‘binnen’, maar het staat niet in de kast… Heeft iemand het verkeerd teruggezet? Is het gebruikt voor een thema opstelling? Waar is het? Wat als je met een app, op je smartphone, kunt zien waar je boek in de Bibliotheek staat. Elk boek is dan te vinden, ook al is het per ongeluk ergens anders beland. Dit concept is de oplossing! Het vergelijkbaar met Find my iPhone. 

Wat zijn de mogelijkheden voor de Bibliotheek als dit systeem gaat werken. Geen boekenkasten meer? Flexibel & snel presenteren? Geen stickers meer op de boeken? Kom naar de sessie Find my book! Luister en denk mee. 

Pitch 7: Tracking (ProBiblio)

Er zijn al bibliotheken aan het experimenteren met tracking. Er worden diverse middelen ingezet, zoals Beacons, WiFi-tracking of camera-volgsystemen. In deze fase gaat de aandacht vooral uit naar de mogelijkheden van de diverse technische middelen. Maar wat kun je er eigenlijk allemaal mee doen? Tracking is voor meerdere toepassingen in te zetten, bijvoorbeeld om de logistieke stromen te beoordelen of om locatie gebonden pushberichten te kunnen sturen. De mogelijkheden zijn legio. Los van welke toepassing of middel ook gekozen wordt, is het privacy-aspect natuurlijk wel van groot belang. 

Ondertussen droom ik verder... Zodra ik de Bibliotheek binnen stap, krijg ik bericht dat mijn gereserveerde boek klaar staat. Of - in de buurt van de dieetboeken - dat de nieuwste Sonja Bakker in de kast staat. Of - in de buurt van werkplekken - dat je ook gebruik kunt maken van De BiebApp. Of... Droom mee en schrijf je in!

Enthousiast? Schrijf je voor 5 juni in voor de Projectendag op 28 juni!

Meer agenda-items