Provinciale netwerkdag voor Zuid-Hollandse bibliotheken

Provinciale netwerkdag voor Zuid-Hollandse bibliotheken

De Zuid-Hollandse Netwerkdag van 27 januari kan niet in de geplande vorm doorgaan en komt helaas te vervallen. In overleg met de provincie Zuid-Holland hebben we besloten de dag tot nader order uit te stellen. Een exacte datum is vanwege de onzekere omstandigheden op dit moment nog niet bekend, maar het zal op zijn vroegst in het voorjaar worden.

We zijn zeker van plan de dag door te laten gaan; het onderwerp van multifunctionele accommodatie en organisatie blijft actueel en de ontmoeting tussen bibliotheek en overheid hierover belangrijk. Zodra er een datum bekend is, maken dit bekend op onze website.

Meer agenda-items