Inspiratiebijeenkomst Samenwerken in het Taalnetwerk en sociaal domein

Inspiratiebijeenkomst Samenwerken in het Taalnetwerk en sociaal domein

Bibliotheken werken volop samen binnen lokale taalnetwerken. Maar soms loopt de samenwerking niet lekker, zijn verantwoordelijkheden of rollen niet helder of zijn beide organisaties niet vergelijkbaar samenwerkingsvaardig. Vrijblijvendheid in de samenwerking volstaat niet: samenwerken verlangt specifieke inzichten en deskundigheid.

Deze inspiratiebijeenkomst inspireert om te reflecteren op eigen samenwerkingen en geeft handvatten om dat te doen. We gaan we, samen met inspirerende sprekers uit de branche en met ‘de blik van buiten’, met elkaar in gesprek over vragen als:

  • Hoe kun je goed samenwerken in het lokale taalnetwerk als de contacten niet soepel verlopen?
  • Hoe zorg je voor commitment bij de gemeente?
  • Hoe stem je rollen tussen welzijn en bibliotheek goed af om te zorgen dat het gezamenlijk bereik groter wordt?
  • Wat zijn de voorwaarden voor een succesvolle samenwerking?
  • Hoe kun je reflecteren op samenwerking om tot verbetering te komen?

Programma en sprekers
We starten met Martine de Jong, adviseur bij Twynstra Gudde. Haar expertise: vernieuwing en verbinding op grensvlakken. Want voor de taaie maatschappelijke vraagstukken van nu is samenwerking over grenzen nodig. Martine, die de bibliotheekbranche én de uitdagingen waar we voor staan goed kent, laat ons zien wat dat ‘werken op het grensvlak’ inhoudt, wat je ervoor nodig hebt, welke vormen van coalities er mogelijk zijn en hoe verschillen tussen organisaties productief gemaakt kunnen worden. 

Spreker en, in zijn eigen woorden, entert(r)ainer Rick van Asperen loodst ons verder door het programma. Door korte interviews met collega’s uit de branche worden inspirerende voorbeelden van samenwerkingen in het taalnetwerk en sociaal domein gedeeld.

In het tweede gedeelte van de ochtend gaat Rick samen met ons aan de slag met de vragen als: hoe komen we in een samenwerking nu tot concrete acties en hoe krijgen we samenwerkingspartners in beweging?

We sluiten af met een lunch. Aansluitend kun je optioneel een bezoek brengen aan het bijzondere museum van het Humanity House.

Locatie

We zijn te gast in het Humanity House in Den Haag. Dit museum en debat- en educatiecentrum voor (on)menselijkheid maakt humanitaire thema’s invoelbaar. Via een ervaringsreis zie, hoor en beleef je wat het betekent om te moeten vluchten en maak je aansluitend kennis met de indringende verhalen van acht mensen die vertellen over hun vlucht uit oorlog of conflict.
Deelnemers aan deze inspiratiebijeenkomst bieden we de mogelijkheid om kosteloos de ervaringsreis te beleven en het museum te bezoeken. Wat ons betreft een absolute aanrader!
www.humanityhouse.org

Meer informatie

Anne-Marie van der Poel: avdpoel@probiblio.nl

 

 

 

Meer agenda-items