SOOB-programma 100 procent actief bereik 0-18 jaar voor specialisten jeugd 0-4 jaar

SOOB-programma 100 procent actief bereik 0-18 jaar voor specialisten jeugd 0-4 jaar

Donderdag 5 oktober heeft het bestuur van de SOOB ons advies goedgekeurd. Dit advies heeft betrekking op de vervolgstappen die nodig zijn in het kader van het SOOB-programma 100% actief bereik jeugd. Er is alleen gevraagd om het advies meer SMART te formuleren dus nu kunnen we van start met de eerste stap: aanpak van alle thema’s voor de doelgroep 0-4 jaar.

Daarop valt duidelijk en betrekkelijk gemakkelijk winst te halen. Bij het optimaliseren van de klantreis komen online zichtbaarheid en de frontoffice als visitekaartje ook meteen aan bod. Het breed uitrollen van ‘best practices’ draagt bij tot het verbeteren van de dienstverlening voor 0-4 jaar. Alles bij elkaar sluit dit aan bij de onderdelen waar de Noord-Hollandse bibliotheken, volgens de nulmeting, zwakker presteren dan het landelijke gemiddelde.

Concreet betekent dit:

 • Schijf van vier optimaliseren. Bijvoorbeeld met een checklist en inzet van een ‘mystery guest‘:
  • aanbod/assortiment
  • inrichting
  • communicatie tussen klant en medewerker (voor, tijdens en na bezoek) zoals signing
  • online (checken websites, installeren BoekStart widget + app)
  • werkprocessen
 • Samenwerking met consultatiebureaus verbeteren (bijvoorbeeld met inzet van een meubel, collectie, regelmatig overleg en BoekStartcoach), met gemeente (verbeteren communicatie met ouders) en kinderopvang (in alle locaties BoekStart in de kinderopvang).
 • Frontofficetraining BoekStart voor baby’s (opnieuw) aanbieden en jaarlijks herhalen.
 • Aantal kerncompetenties benoemen en daarop sturen in jaarlijkse gesprekscyclus.
 • Draaiboek maken voor activiteiten met ouders en baby’s rond voorlezen en opvoeding.

Donderdag 7 december is er van 9.30 tot 12.00 uur een werkbijeenkomst in de OBA voor specialisten 0-4 jaar. Daarbij kijken we met elkaar naar hoe we het beste inhoud en vorm kunnen geven aan bovenstaande punten. Voor dit onderwerp zijn Annelies Wielaard vanuit de OBA en Barbara van Walraven vanuit ProBiblio de programmacoördinatoren, de specialisten leveren input. Voor wie dat wil, is er na afloop gelegenheid om te lunchen in het restaurant van de OBA. Meld je voor 30 november aan voor deze bijeenkomst!

Meer agenda-items