Training Werken met de Monitor de Bibliotheek op school

Training Werken met de Monitor de Bibliotheek op school

Bibliotheken en scholen zijn partners op het gebied van lezen en leesplezier. Om resultaten goed te kunnen meten, is er de Monitor de Bibliotheek op school. Op basis hiervan kun je met de scholen specifieke doelen van samenwerking benoemen en gerichte activiteiten inzetten.

De Monitor bevat drie digitale vragenlijsten:

 • één voor kinderen (van groep 4 t/m 8)
 • één voor leerkrachten
 • één voor leescoördinator en leesconsulent

De Monitor staat open van eind oktober 2017 tot eind januari 2018. Jaarlijks wordt dit herhaald waardoor je de resultaten over de jaren kunt vergelijken. Vorig jaar hebben meer dan 140.000 kinderen en bijna 15.000 leerkrachten de Monitor ingevuld. Deze landelijke cijfers vormen een benchmark om de scholen in jouw werkgebied of gemeente tegen af te zetten. Vanuit de landelijke monitorgegevens ontvangt jouw Bibliotheek eigen standaardrapportages. Vervolgens analyseer je de resultaten van de standaardrapportage, voegt eventueel een maatwerkrapportage toe, presenteert de analyse op school en maak je op basis hiervan nieuwe afspraken. Per school kost dit 10 á 15 uur.

Voor wie
De training is bedoeld voor leesconsulenten en specialisten Educatie die dit jaar voor het eerst met de Monitor willen werken. Ook als jouw bibliotheek niet expliciet binnen de Bibliotheek op school met scholen samenwerkt, ben je welkom op deze training. Kern is dat je de resultaten wilt meten van jullie samenwerking met het onderwijs en dit voor het eerst doet.

Programma en doel
De training bestaat uit drie dagdelen. Het eerste dagdeel is op 3 oktober 2017, de tweede dag (twee dagdelen waarin de monitorresultaten worden geanalyseerd) zal begin maart 2018 plaatsvinden.

Na het volgen van de totale training

 • heb je een helder beeld van de rolverdeling tussen de betrokkenen die werken met de Monitor (Monitor-coördinator, leesconsulent, bibliotheekdirectie, schooldirectie, leescoördinator)
 • kun je de meerwaarde van de monitor benoemen, zowel voor de school als de Bibliotheek
 • weet je hoe je effectief met je team (de invoering van) de Monitor kunt bespreken.
 • kun je de Monitor presenteren aan het schoolteam
 • weet je welke vragen er in de Monitor worden gesteld
 • weet je hoe je de Monitor start en de voortgang kunt volgen
 • weet je wat de standaardrapportage inhoudt
 • kun je een maatwerkrapportage maken
 • kun je de resultaten uit de rapportages analyseren en aan de school presenteren
 • kun je samen met het team nieuwe doelen benoemen en hierover afspraken maken

De laatste drie onderdelen komen vooral in de terugkomdag aan bod.

De training valt binnen het project de Bibliotheek op school en wordt gratis aangeboden.

Graag ontvangen wij jouw aanmelding voor deze training! 

Voor meer informatie
Caroline Heijer, tel. 06 50 611222, e-mail cheijer@probiblio.nl

 

Meer agenda-items