Verkennende sessie digitale geletterdheid in het onderwijs

Verkennende sessie digitale geletterdheid in het onderwijs

Hoe krijgen we het als bibliotheeksector voor elkaar dat we voor scholen the place to go zijn als het aankomt op het onderwerp digitale geletterdheid? Wat hebben bibliotheken nodig om deze rol van ambassadeur voor de 21st century skills richting scholen goed in te kunnen vullen? ProBiblio is op zoek naar bibliotheken die deze vraagstukken tot op de bodem willen uitzoeken, beginnend met een verkennende sessie op 26 september. Doen jullie mee?

Verkennende sessie

Om bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden, dienen eerst de wensen en belemmeringen van bibliotheken in kaart gebracht te worden. In een eerste verkennende sessie vragen we bibliotheken een korte pitch te houden waarin zij ingaan op de vraag wat de rol van de bibliotheek op het gebied van digitale geletterdheid in het primair onderwijs volgens hun behoort te zijn en wat zij als lokale organisatie specifiek nodig hebben om deze taak naar behoren in te kunnen vullen.

Programma

In deze eerste bijenkomst staat nog niets vast. Samen gaan we op zoek naar de onderliggende vragen: Is er ondersteuning nodig op het gebied van positionering van de bibliotheek ten opzichte van de scholen, dient het kennisniveau van de mediacoaches opgekrikt te worden of ontbreekt het aan een visie op dit vlak? Alles is mogelijk!

Het uiteindelijke doel van de sessie is het samenstellen van een werkgroep waarmee we in een co-creatief proces op zoek gaan naar het antwoord op de geformuleerde probleemstellingen. In deze werkgroep dienen besluitvormers en praktijkmensen de handen inéén te slaan, want zonder zeggenschap bestaat er geen slagkracht en zonder praktijkkennis is er geen kans van slagen.

We komen op 26 september samen, we beginnen om 9:30 uur en eindigen rond 13:00 uur met een gemeenschappelijke lunch. Graag nodigen we jullie uit om deze dag de eerste stappen te zetten naar een Bibliotheek als logische partner voor digitale geletterdheid in het onderwijs.

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Zodra het maximum aantal deelnemers bereikt is, word je geplaatst op de reservelijst.

Graag ontvangen wij je aanmelding!

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Erik Reuvers, adviseur Mediawijsheid, e-mail ereuvers@probiblio.nl, tel. 023 55 46 229.

 

Meer agenda-items