Webinar Meertaligheid in de Bibliotheek

Webinar Meertaligheid in de Bibliotheek

Het webinar Meertaligheid in de bibliotheek vindt plaats op maandag 31 augustus om 10.00 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. Met dit webinar krijg je als (voor)leesconsulent en coördinator van de VoorleesExpress informatie over meertaligheid en hoe je daar in de praktijk mee om kunt gaan.

Steeds meer kinderen worden in een andere thuistaal dan het Nederlands opgevoed. Hun meertaligheid is geen struikelblok maar juist een bron voor het leren en een onmisbaar startpunt voor het snel leren van het Nederlands als schooltaal. Meertalige kinderen leren sneller andere talen, kunnen zich gemiddeld beter concentreren en vinden het makkelijker om letters om te zetten naar klanken. Ook leren meertalige kinderen meer van verschillende culturen, wat bijdraagt aan een rijke ontwikkeling en een positievere houding ten opzichte van andere talen en culturen. Bovendien bevordert meertaligheid het interculturele karakter van onze samenleving.

Ouders spelen een essentiële rol in de taalontwikkeling van hun (meertalige) kind en realiseren zich dat niet altijd of weten er geen raad mee. Bibliotheken kunnen daar een belangrijke rol in spelen door meertalig voor te lezen, meertalige collecties aan te bieden en betrouwbare informatie over meertaligheid te geven. Anna de Graaf, linguïst en redacteur van Meertalig.nl, vertelt over de belangrijkste aspecten van meertaligheid en vertaalt die naar de praktijk. Natuurlijk is er ook gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

Aanmelden voor het webinar via GoToToWebinar

Graag ontvangen wij jouw inschrijving. Na registratie ontvang je een bevestiging van je inschrijving en uitleg hoe je het webinar kunt volgen.

Het webinar wordt opgenomen en de link wordt na afloop gedeeld met het netwerk.

Deelname aan het webinar is kosteloos.

Meer informatie
Barbara van Walraven, adviseur Educatie

Meer agenda-items