Werkbijeenkomsten Privacy in de praktijk, serie 2 / dag 1

Werkbijeenkomsten Privacy in de praktijk, serie 2 / dag 1

In deze vier werkbijeenkomsten ga je praktisch aan het werk om jouw Bibliotheek toe te rusten om aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voldoen.

Op 25 mei 2018 moeten alle organisaties in Europa aan dezelfde privacyregels voldoen. Ook bibliotheken, als organisaties die persoonsgegevens verwerken, moeten dit regelen. Grotendeels zijn dat voor elke Bibliotheek dezelfde soort zaken, maar vanwege de lokale situatie zal de aanpak op detailniveau verschillen. Daarom is het handig om per organisatie een privacycoördinator te benoemen.

Voor de privacycoördinatoren organiseert ProBiblio een serie van vier werkbijeenkomsten.

Werkvorm

Tijdens de werkbijeenkomsten krijg je de noodzakelijke achtergrondinformatie en ga je vooral aan de gang met de praktische toepassing. Voor de afspraken die je volgens de AVG vast moet leggen, werk je met van tevoren opgestelde documenten. Zo krijg je een plan van aanpak aangeleverd met onder meer een checklist en (model)planning. Verder ontvang je een bewerkersovereenkomst die al zoveel mogelijk is ingevuld voor de dienstverlening die jouw Bibliotheek aan ProBiblio heeft uitbesteed. Tot slot maak je gebruik van een (model)privacyverklaring voor het publiek, een (model)privacybeleid voor een Bibliotheek en (model)protocol datalekken.  

Deze documenten maak je tijdens de werkbijeenkomst op maat voor je eigen organisatie. Zo beschikt de organisatie na afloop over de minimaal benodigde documentatie om aan de AVG te voldoen en kun je inschatten wanneer je eventueel nog iets aanvullends moet doen.

Als deelnemer ontvang je de documenten per e-mail. 
Ze zijn ook te downloaden:

 

Data

We organiseren twee series van deze werk bijeenkomsten. 

 Serie 1 Serie 2 
Maandag 18 september 2017    Donderdag 2 november 2017
Maandag 23 oktober 2017   Dinsdag 5 december 2017
Maandag 20 november 2017 Donderdag 18 januari 2018
Maandag 12 februari 2018      Dinsdag 3 april 2018

 

Deelnemers

Als privacycoördinator van een bibliotheekorganisatie in Zuid-Holland of Noord-Holland ben je van harte uitgenodigd.
Maximaal veertig deelnemers (maximaal twee per organisatie) kunnen deelnemen - twintig per serie bijeenkomsten. Bij overinschrijving laten we zoveel mogelijk bibliotheekorganisaties deelnemen, waardoor het niet altijd mogelijk zal zijn met twee personen per Bibliotheek te komen.

Kosten

€ 375,- per persoon voor bibliotheken in Zuid-Holland
€ 750,- per persoon voor bibliotheken in Noord-Holland
€ 2.800,- voor organisaties in overige provincies.  

Inschrijven

Inschrijven voor serie 1 was mogelijk tot 4 september. Inschrijven voor serie 2 is mogelijk tot 19 oktober, maar het maximale aantal deelnemers is reeds bereikt. Je wordt geplaatst op de reservelijst.

Voor meer informatie

Esther Westerveld, unitmanager Collectie & Logistiek, ewesterveld@probiblio.nl, tel. 06 25 08 04 18

Meer agenda-items