Werkbijeenkomsten serie Privacy in de praktijk, serie 3 / dag 4

Werkbijeenkomsten serie Privacy in de praktijk, serie 3 / dag 4

In deze vier werkbijeenkomsten ga je praktisch aan het werk om jouw Bibliotheek toe te rusten om aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voldoen.

Op 25 mei 2018 moeten alle organisaties in Europa aan dezelfde privacyregels voldoen. Ook bibliotheken, als organisaties die persoonsgegevens verwerken, moeten dit regelen. Grotendeels zijn dat voor elke Bibliotheek dezelfde soort zaken, maar vanwege de lokale situatie zal de aanpak op detailniveau verschillen. Daarom is het handig om per organisatie een privacycoördinator te benoemen.

Voor de privacycoördinatoren organiseert ProBiblio een serie van vier werkbijeenkomsten.

Data
We organiseren drie series van deze werkbijeenkomsten. De eerste en tweede zijn reeds gestart of afgerond. Dit zijn de data van de derde reeks:

Dinsdag 16 januari
Dinsdag 6 februari
Donderdag 15 maart
Vrijdag 20 april  

Voor meer informatie

Koen Baaij, kbaaij@probiblio.nl, 06 40 11 75 37.

Meer agenda-items