Bibliotheekplaza 2018 - De Johan Cruyff Foundation

Niels Meijer is een voormalig professional basketballer en international. Sinds 2015 is hij directeur van de Johan Cruyff Foundation. Deze stichting, opgericht door Johan Cruijff, bestaat ruim twintig jaar en heeft kantoren in Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. De Cruyff Foundation steunt en ontwikkelt sportactiviteiten voor kwetsbare kinderen in twintig landen. Met sportprojecten voor kinderen met een beperking, Cruyff Courts (240 wereldwijd) en ‘Schoolplein 14’ wil de Cruyff Foundation kinderen vooruit helpen door hen letterlijk ruimte te geven; ruimte om vrienden te maken en ruimte om de fysieke en mentale gezondheid te verbeteren. Lees verder…

Niels laat aan het begin van zijn presentatie zien hoe het werkt. Hij gooit twee ballen in de groep en geeft als opdracht deze door te spelen en hoog te houden. Er ontstaat direct samenwerking en plezier. Met de initiatieven wil de Cruyff Foundation precies dat bereiken. Hierbij richt de Foundation zich op jongeren voor wie bewegen wellicht niet vanzelfsprekend is. Niels wijst hierbij onder andere op de omstandigheid dat in veel steden steeds minder ruimte is om buiten te spelen en op de wereldwijde epidemie van obesitas (volgens recent onderzoek van het CBS kampt de helft van de Nederlanders met overgewicht en is bij veertien procent sprake van obesitas). Daarnaast is er natuurlijk de invloed van internet en de mobiele telefoon, waardoor kinderen steeds meer aan beeldschermen zijn gekluisterd, en zijn er tal van plekken op de wereld waar armoede, drugsgebruik en discriminatie bestaat. Veel Cruyff Courts bevinden zich in achterstandswijken, er is een mobiel court waarmee men asielzoekerscentra bezoekt en er zijn inmiddels 450 scholen met een 'Schoolplein 14'. 

Hoe bereikt de Cruyff Foundation de doelgroepen? Hoe dicht men de kloof? Dit doet men bijvoorbeeld met het programma Heroes of the Cruyff Courts. Dit heeft als doel jongeren een rolmodel te laten zijn voor hun wijk en ze langdurig betrokken te houden bij zowel de wijk als het Cruyff Court. Binnen het project worden Cruyff Foundation Coaches opgeleid, die vervolgens jongeren in de wijk begeleiden om een sportevenement te organiseren voor kinderen in de wijk. Niels vertelt dat hij gedurende zo’n project jongeren ziet groeien in hun rol en dat zij het ook beter gaan doen op school of in hun werk. Bij veel projecten die de Foundation bedenkt, nodigt men jongeren uit de doelgroep uit om deze te beoordelen en op die manier de aansluiting te bewaken. Niels: “Regelmatig worden deze keihard afgekeurd!” 

Net als voor openbare bibliotheken is samenwerking voor de Foundation van wezenlijk belang. Samenwerking met partijen zoals gemeentes, sponsoren, maatschappelijke partners en bestaande initiatieven. Minstens zo belangrijk is de inzet van influencers zoals freestyle voetballer Soufiane Touzani en ambassadeurs als Wesley Sneijder. Helden die een grote aantrekkingskracht hebben binnen de doelgroep en bij partners. 

Johan Cruijff: “Alleen kun je niets, je moet het samen doen!”