Bibliotheekplaza 2018 programma

Dit is het voorlopige programma voor Bibliotheekplaza 2018: Is de kloof te dichten? Praat mee op Twitter en Instagram met hashtag #biebplaza!

Youngworks - James Smith

James Smith (1981) studeerde Social Works en Communicatiemanagement. Daarna specialiseerde hij zich als trainer door extra opleidingen te volgen en deed veel praktijkervaring op in het communiceren met en coachen van jongeren. Als adviseur en trainer is James werkzaam bij Youngworks. Zijn pay-off is: ‘Bedenken wat beter kan in de omgang met jongeren is goed, maar doen brengt ons echt verder!’ Hij verbindt graag jong en oud door kennis en ervaring te delen over hun ontwikkeling-, trends- en jongerengedrag. In de vragen die hij beantwoord staat altijd een praktische aanpak voorop.

Het verhaal

Onder het motto: “Waarom over jongeren praten als je ze het ook vragen kan”, deelt James Smith (Youngworks) tijdens de interactieve inspiratiesessie Generatieleren, zijn expertise over jongeren en gaat daarbij zowel in op verklaringen voor hun gedrag als op trends en ontwikkelingen bij jongeren. Tijdens de inspiratiesessie gaat hij in op een aantal manieren om afstanden tussen generaties te overbruggen en hij laat daarbij de doelgroep aan het woord. 

 

Jelle Jolles

Jelle Jolles is Universiteitshoogleraar Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en leidt het Centrum Brein & Leren.  Hij maakt zich sterk voor de dialoog tussen wetenschappelijk onderzoek en samenleving. Daarbij gaat het om onderwijs en opvoeding en om ‘levenlang leren’ bij kinderen, tieners, volwassenen, ouderen en patiënten met een hersendysfunctie. Jolles’ doel is om onderwijs en opvoeding te laten profiteren van de inzichten die de laatste jaren zijn verkregen over de hersenen en over het cognitief en neuropsychologisch functioneren. Zijn activiteiten richten zich op 'de menselijke ontplooiing' en de factoren die daar bepalend voor zijn. 

Het verhaal

Problemen met tieners zijn van alle tijden. Al duizenden jaren wordt er geklaagd over de jeugd. ‘Ze luisteren niet naar volwassenen, doen domme dingen, hebben geen interessen en zijn met geheel onnutte zaken bezig', aldus vele teksten die ons zijn overgeleverd. Veel volwasssenen zijn echter een beetje vergeten dat ze zelf ooit ook zo’n tiener zijn geweest. De tiener is eigenlijk te beschouwen als een rups: met de potentie om een pracht vlinder te worden. Maar gooi je hem omhoog en zegt ‘vlieg’, tja …. Deze voordracht gaat daarom over ontplooing; over de tienertijd als periode van grote kansen en mogelijkheden. Het is een periode waarin de omgeving een grote rol speelt in het stimuleren van de ver-beelding, van de verwondering en het ver-woorden. Taal, denken, beelden en woorden: ze zijn van groot belang voor de ontplooiing. Lezen is daarin van belang; LEZEN 2.0!

Pedro de Bruyckere

Pedro De Bruyckere is onderzoeker en pedagoog aan de Arteveldehogeschool in Gent en verdiept zich al jaren in de leefwereld van jongeren en is een zelfverklaarde verslaafde aan populaire cultuur. Als spreker streeft hij er steeds naar om moeilijke theorieën zo helder mogelijk te verklaren en te vertalen naar de praktijk aan de hand van ontelbare voorbeelden. Hierover sprak hij de voorbije jaren bij onder andere KBC, Rabobank, en verschillende universiteiten, hogescholen en secundaire (middelbare) scholen in Vlaanderen en Nederland. Hij sprak ook bij de Gouden Apenstaart uitreiking 2011, Europese conferenties in oa Firenze in 2014 en won in 2011 de prijs voor de beste lezing over onderwijs op "Noordhoff: Kunst van het inspireren". In 2013 werd Pedro De Bruyckere door Vrij Nederland omgeschreven als een van de beste Onderwijsvernieuwers in Nederland.

Het verhaal

Mei ‘68 is 50 jaar voorbij en iedereen leek wel hippie. Maar is dat zo? Net zoals je kan afvragen of vandaag iedere jongere een digital influencer is of wil zijn? We hebben veel ideeën over jongeren. Ze rebelleren, hebben problemen met hun ouders,… Maar klopt dat beeld wel? Want er is toch ook zoiets als de verbraving van de jeugd? Hoe kunnen al deze tegenstellingen verklaard worden? Pedro De Bruyckere gaat er in zijn keynote dieper op in en kijkt naar de geschiedenis, het heden en de toekomst van jongeren. En tegelijk ook naar de geschiedenis, het heden en de toekomst van hun ouders…