Bibliotheek De Boekenberg geeft lessen over digitale zorg: DigiVitaler

Bibliotheek De Boekenberg geeft lessen over digitale zorg: DigiVitaler

Ook in de gezondheidssector voltrekt zich een digitale transformatie: steeds meer wordt geregeld via de computer. Met het lesprogramma 'DigiVitaler – digitale zorg dichterbij' van Stichting Digisterker kunnen mensen kennismaken met de digitale zorg en ermee te oefenen. Er zijn lessen over Thuisarts.nl, Apotheek.nl, gezondheidsapps, het patiëntenportaal van de huisarts en over het videoconsult. Bibliotheek de Boekenberg verzorgt computerlessen waar de module van DigiVitaler onderdeel van is. Adviseur Basisvaardigheden Iris Coster sprak erover met medewerker Sociaal Domein Sandra Letschert en medewerker Informatie & Advies Olav Punt van De Boekenberg.

Afbeelding boven: DigiVitaler – digitale zorg dichterbij

Waarom werken jullie met 'DigiVitaler'?

'Er kwam een vraag vanuit een zorgcentrum. Een coördinator daar constateerde dat niet iedere patiënt vaardig genoeg was om gebruik te maken van het patiëntenportaal en had gehoord dat er computerlessen gegeven werden in de bibliotheek. Wij waren al bekend met het programma 'DigiVitaler' en hebben twee modules ervan (over het patiëntenportaal en de donorwet) geïntegreerd in de reguliere Digisterker-lessen. De cursus bestaat nu totaal uit 5 lessen. Les 4 geeft nu uitleg over het patiëntenportaal van de huisarts en het donorregister.'

Met wie werken jullie samen op dit gebied?

'Met het zorgcentrum; zij verwijzen ‘warm’ deelnemers door naar ons als bibliotheek. Samen met de kerngroep van het DigiTaalhuis, bestaande uit de Gemeente Nissewaard, Stichting Lezen en Schrijven en Bibliotheek De Boekenberg, zijn we bezig met het maken van een draaiboek om potentiële samenwerkingspartners in de zorg te benaderen. Het draaiboek is breed ingezet, dus ook een communicatiestrategie is hier een onderdeel van. Het zijn namelijk niet alleen de huisartsen die te maken krijgen met patiëntenportalen, maar ook ziekenhuizen en apothekers. Daarnaast zijn partners in de zorg ook een goede vindplaats voor doelgroepen die wij via onze DigiTaalhuis dienstverlening willen bereiken.'

Hoe kijken de zorgpartners aan tegen het aanbod?

'De medewerkers in het zorgcentrum zijn blij dat 'DigiVitaler' bestaat, maar niet altijd even blij met de komst van het patiëntenportaal zelf. Niet iedereen is in staat om het portaal te gebruiken. Zelfs als iemand vaardig genoeg is, kan de informatie op het portaal voor verwarring zorgen. Alles wat in het dossier staat is namelijk voor iedereen toegankelijk, waardoor een deel van de patiënten in zijn of haar nieuwsgierigheid probeert de uitslagen te interpreteren. Soms stuiten ze via Google op een niet betrouwbare website en krijgen ze desinformatie voorgeschoteld. Hierdoor kunnen patiënten verkeerde conclusies trekken over hun gezondheid. Bij het zorgcentrum hebben ze al ongeruste telefoontjes van patiënten gehad, waarna ze lange bezig zijn om alle onjuiste informatie te weerleggen. Het gaat dus niet alleen om digitale vaardigheden, maar ook om informatievaardigheden.'

 

'Het gaat niet alleen om digitale vaardigheden, maar ook om informatievaardigheden.'

 

Krijgen jullie financieel middelen om dit te organiseren?

'Vanuit de gemeente krijgen wij subsidie voor de computerlessen. Dit wordt bekostigd vanuit de WEB-trajecten onder de noemer 'taal en internet’. Het uitbreiden van de lessen Digisterker met modules vanuit 'DigiVitaler' is dan geen probleem.'

Welke reacties hebben jullie ontvangen van de cursisten op DigiVitaler?

'Via onze docent krijgen wij een positieve terugkoppeling. Voor de meeste cursisten was dit allemaal nieuwe informatie. Een paar cursisten hebben zich na de cursus ingeschreven bij het patiëntenportaal van hun eigen huisarts! Dat is een mooie uitkomst.'

Meer informatie over basisvaardigheden in relatie tot gezondheid

Lees onze publicatie 'Gezondheidsvaardigheden en de bibliotheek', met informatie over e-health en positieve gezondheid en veel tips en voorbeelden uit de praktijk. Wil je meer informatie over gezondheidsvaardigheden en wat deze voor jouw bibliotheek kunnen betekenen? Neem contact op met onze adviseur Basisvaardigheden Iris Coster.

Reacties (0)

Reageren

Meer blogposts van Iris Coster