Bibliotheek Den Haag en Bibliotheek Westland: best bezochte cursussen digitale vaardigheden

Bibliotheek Den Haag en Bibliotheek Westland: best bezochte cursussen digitale vaardigheden

Bibliotheek Den Haag en Bibliotheek Westland doen iets heel goed in het organiseren van cursussen op het gebied van digitale vaardigheden en het werven van deelnemers voor die cursussen. Dat blijkt wel uit het Dashboard van de Bibliotheekmonitor Bibliotheek en Basisvaardigheden. In 2019 meldde Bibliotheek Den Haag 905 deelnemers aan een cursus Klik & Tik en bibliotheek Westland 147 deelnemers aan de cursus Digisterker. Dat is in Zuid-Holland én landelijk gezien de hoogste score per bibliotheek! Probiblio’s adviseur Basisvaardigheden Ellie van der Meer vroeg beide bibliotheken naar hun succesformule.

Bibliotheek Den Haag: Klik & Tik

Gefeliciteerd Reka Deuten, Taalhuis-coördinator van Bibliotheek Den Haag! Welke inspanningen leverde de bibliotheek voor het werven van 905 deelnemers aan een cursus Klik & Tik?

“Het is niet het succes van 1 jaar; het is door de jaren heen gegroeid. In de loop van de tijd hebben we digitale cursussen tot onderdeel gemaakt van al onze programma’s. Als mensen bij ons bijvoorbeeld het programma ‘Taal in de buúrt’ doen, volgen zij automatisch ook een cursus Klik&Tik. Wij willen in Den Haag de digitale vaardigheden een vanzelfsprekend onderdeel laten zijn van alles wat we aanbieden.”

Programma-account aanmaken bij intake

“Mensen die zich bij het Taalhuis aanmelden verwijzen we niet alleen door naar formeel of non-formeel aanbod, maar vragen we ook naar hun digivaardigheden. We maken meteen een account voor hen aan bij een online oefenprogramma. Mensen die aan het inburgeren zijn, geven we een account voor de NT2-programma’s van uitgeverij Boom zodat ze digitaal met taal kunnen oefenen. In alle andere gevallen maken we voor bezoekers tijdens de intake van het Taalhuis een account aan op Oefenen.nl en vragen we welk apparaat ze gebruiken, zodat we daar met de programma’s op in kunnen spelen. De deelnemer noteert het account op een kaartje en gaat akkoord met de koppeling ervan aan een trainer/vrijwilliger.”

Deskundige vrijwilligers

“Alle vrijwilligers worden getraind door onze partner in het Taalketenoverleg, het ROC Mondriaan. Deze trainers geven 2 á 3 keer per jaar een reguliere Klik & Tik-training aan nieuwe vrijwilligers en bibliotheekmedewerkers. Ze geven daarnaast ook training over de nieuwste programma’s van Oefenen.nl. Zo werken we blijvend aan de deskundigheid van de trainers van onze digitale programma’s. Zo leerden ze bijvoorbeeld in het Volgsysteem programma’s klaar te zetten voor de deelnemers en dit met hen te communiceren.”

Digitale corona-tijd

“In corona-tijd heeft zich dat ook heel goed bewezen. Dankzij de handige trajecten die Oefenen.nl al heeft samengesteld, konden de trainers deze makkelijk klaarzetten voor de deelnemers. Ook konden ze via Whatsapp contact opnement met deelnemers die daarvoor bij de intake toestemming hadden verleend. De korte trajecten waren heel stimulerend voor de deelnemers. Een belangrijke en attente bijdrage in de digitale corona-tijd.”

Taalketen en gemeente

“In 2021 willen we met alle partners uit het Taalketenoverleg heel gestructureerd gaan werken aan de digivaardigheid. We zijn van plan om in al het aanbod de Klik & Tik-programma’s of -onderdelen op te nemen. De gemeente stimuleert dit met bijdragen uit het participatiebudget, want vindt het belangrijk dat mensen toegroeien naar participatie en zichzelf ontwikkelen.”

Bibliotheek Westland: Digisterker

Gefeliciteerd Maaike Struijk, projectcoördinator Digisterker bij bibliotheek Westland!
Welke inspanningen leverde de bibliotheek voor het werven van 147 deelnemers aan een cursus Digisterker?

“Kort gezegd: we steken er veel tijd in; gaan planmatig te werk en voeren gerichte promotie. We bieden elk kwartaal in onze 5 hoofdvestigingen en soms ook in de kleinere vestigingen de cursus Digisterker aan.”

Het belang van een gedegen planning

“Dat betekent dat we heel gestructureerd werken en elk kwartaal opnieuw een planning maken. Dat is veel werk, maar anders halen we het beoogde aantal cursisten op jaarbasis niet. Elk kwartaal maken we nieuwe flyers en affiches die we op alle vestingen verspreiden. De vestigingen brengen deze naar de ouderenorganisaties en buurtinfopunten met het verzoek ze verder te delen. Vaak knopen we daar dan ook een gesprek aan vast, zodat alle organisaties betrokken blijven. Elk kwartaal maken we een persbericht voor de verschillende lokale krantjes en als het aantal inschrijvingen achterblijft, plaatsen we nog een advertentie. Want vooral door de ouderen wordt dit goed gelezen. Ook voor de eigen bibliotheekagenda is een planning belangrijk. We moeten voorkomen dat we elkaar in de wielen rijden, in verband met onze vele activiteiten.”

Deelnemers hebben meer zelfvertrouwen

“Elke deelnemer wordt na inschrijving voor een cursus Digisterker gebeld voor een persoonlijk intakegesprek. Zo achterhalen we het digivaardigheidsniveau en krijgen de deelnemers nog net dat duwtje dat ze nodig hebben om te starten. Samen met de 4 lesbijeenkomsten en de intake is een deelnemer dus 5 keer met Digisterker bezig.

"De cursus is altijd in klasverband: we gaan voor een groep van minimaal 5 en maximaal 8 deelnemers. Kleiner of groter is niet zinvol voor de deelnemers, maar ook niet voor de begeleiders. De cursisten krijgen altijd de basisboeken;  bij losse modules ook de losse modules in boekvorm.

"Vaak houden we ambassadeurs aan de cursussen over, want mond-op-mondreclame is belangrijk. De deelnemers zeggen na afloop van de cursus allemaal dat ze zelfvertrouwen hebben gekregen en nu met een gerust hart hun Digi-D durven te gebruiken.”

Samenwerken met vrijwilligers

“Alle Digisterker docenten zijn vrijwilligers. Dit zijn vaak oudere mensen en ook om die reden is planning heel belangrijk. Omdat zij vaak korte vakanties houden, geven we ruim van tevoren de planning door. We zorgen ook dat er bijtijds nieuwe docenten getraind worden en betrekken hen graag bij de inhoud. Dit loont: in corona-tijd heeft een vrijwilliger meekijkprogramma’s geïnstalleerd op de laptops, zodat de docenten de cursisten toch met gepaste afstand van informatie konden voorzien.”

Samenwerken met de gemeente

“De gemeenten vindt het heel belangrijk dat de inwoners zich met DigiD kunnen redden. Onze bibliotheek kreeg hier tot en met 2020 een vierjarige subsidie voor. We zijn nu weer druk bezig met een nieuwe aanvraag. De gemeente snapt dat een Digisterker cursus veel tijd vraagt, voor de voorbereiding, deskundigheidsbevordering en begeleiding van de cursisten. Maar het levert voor de hele gemeenschap veel op.”

Meer informatie

Weten hoe de opbrengsten van 2019 van jouw bibliotheek/Taalhuis eruitzien (ten opzichte van andere bibliotheken)? Kijk op het Dashboard Basisvaardigheden voor volwassenen.

Sparren over digivaardigheden beleid of programma’s? Neem contact met ons op via: basisvaardighedenprobiblio@probiblio.nl

Reacties (0)

Reageren