Interview: Bibliotheek Haarlemmermeer voor werkzoekenden in 2019

Interview: Bibliotheek Haarlemmermeer voor werkzoekenden in 2019

Volgend jaar wordt het jaar van de werkzoekenden in Bibliotheek Haarlemmermeer. Met WerkBieb initieert de bibliotheek een overkoepelend netwerk om werkzoekenden weer aan het werk te krijgen, vergelijkbaar met wat het Taalhuis voor laaggeletterden is. Dit initiatief komt voort uit het visiestuk waarbij Clinton Feurich, directeur Bibliotheek Haarlemmeer, aangeeft voorloper te willen zijn.  Dit op maatschappelijk en sociaaleconomisch gebied en om relaties aan te gaan met partners op de thema’s arbeidsparticipatie, werkgelegenheid en economie. Daarvoor wordt met een externe kwartiermaker, Heidy Peperkamp, samen met het team van de Bibliotheek invulling gegeven aan de diverse activiteiten. We spreken met Leonie Schuitemaker, coördinator Taalhuis en verbinder pur sang, over dit nieuwe initiatief, waarbinnen de eerste programmering al loopt. Zoals twee EVA-groepen: educatie (E) gericht op vrouwen (V) met ambitie (A).

Wat houdt WerkBieb precies in?
"We zitten nog in de opstartfase, maar WerkBieb is hét laagdrempelige centrum voor werkzoekenden en partners op het gebied van werkgelegenheid en ondernemerschap. Samen met partners creëren we een overkoepelend netwerk voor iedereen in de regio Haarlemmermeer die op zoek is naar werk."

Voor iedere werkzoekende, dus niet alleen voor kwetsbare burgers of mensen die de taal niet goed beheersen?
"Inderdaad, binnen WerkBieb focussen we ons op verschillende doelgroepen. De nadruk ligt vooralsnog op werkzoekenden in een isolement of met een taalachterstand. Maar de ambitie is om zeker ook programmering aan te bieden voor bijvoorbeeld startende ondernemers, jonge schoolverlaters en zzp’ers.

We willen als bibliotheek dé plek worden waar iedereen met een vraag op het gebied van werk of vrijwilligerswerk langskomt. Wij kijken dan waar iemand het meest bij gebaat is. Dat kan een taal- of digitaal traject zijn, een opleiding, een meeloop-/stageplek bij een bedrijf of vrijwilligerswerk. Samen met partners vullen we het aanbod in, waar wij naar kunnen doorverwijzen.

Een aantal weken geleden organiseerden we voor leden van de Rotary een informatieavond om ontwikkelingen binnen de bibliotheek toe te lichten. De leden waren zeer betrokken en geïnteresseerd, hun inbreng was erg waardevol. Ter afsluiting heb ik de oproep gedaan wie een stage of werkervaringsplek bij hun kon aanbieden aan (anderstalige) werkzoekenden. Hier zullen ongetwijfeld mooie dingen uit voortkomen!"

Waar zit voor jou de meerwaarde van de bibliotheek in dit traject ten opzicht van organisaties als het UWV, het Leerwerkloket, vrijwilligersorganisaties, uitzendbureaus en welzijnsorganisaties?
"Wij kunnen al die organisaties bijeenbrengen op een voor de doelgroep laagdrempelige plek. De doelgroep komt al bij ons en we kunnen hen een neutraal doorverwijsadvies geven, zonder dat er consequenties aan verbonden zijn. Daarnaast kunnen wij als ‘neutrale verbinder’ de juiste poppetjes activeren."

Wat is concreet WerkBieb-aanbod?
"We willen in 2019 meer aanbod ontwikkelen. Dit najaar zijn we gestart met een EVA-groep. We bieden al langere tijd een inspiratieplek voor werkzoekenden aan – voorheen Walk&Talk – dat hebben we nu onder de paraplu van WerkBieB geschoven."

Wat houdt zo’n EVA -groep precies in?
"Het is een aanpak die is ontwikkeld door Stichting Lezen & Schrijven. De lesgroep – zo’n vijftien lessen, eenmaal per week twee uur – is gericht op empowerment van vrouwen in een isolement. De focus ligt op de ambities die ze hebben en op het benoemen van vaardigheden waar ze goed in zijn. Per groep verzorgen minimaal twee enthousiaste vrijwilligers de lessen. We hebben nu twee groepen, samengesteld uit vrouwen die zelf naar het Taalhuis kwamen met een taalvraag.

Daar zit ook wel een beetje de crux: veel van de vrouwen die zich via het Taalhuis hebben aangemeld voor EVA, zijn zelfstandig, hoogopgeleid en hebben een specifieke taalvraag. Dat strookt niet helemaal met de opzet van de EVA-lesmaterialen. Wij hebben, voordat we startten, de oorspronkelijk opzet aangepast: iedere les wordt één uur aan empowerment besteed en één uur aan taalvaardigheden. Maar wel vanuit de basis van werk, ambitie en empowerment: waar ben je goed in, wat wil je doen, welke ambitie heb je? Het is dus geen Taalcafé.

Daarnaast vragen we aan de cursisten om elke week te komen. Hoewel het gratis en laagdrempelig is, vragen we dus wel een zekere commitment. Tijdens het traject laten we ook geen nieuwe dames instromen. Zodat de dames die er vanaf het begin bij zijn, echt een groei kunnen doormaken. Nieuwe cursisten kunnen in februari 2019 weer in een volgende groep beginnen.

Samen met partners uit ons netwerk wil ik kijken of we ook de vrouwen in isolement kunnen bereiken, bijvoorbeeld met de welzijnsorganisatie MeerWaarde. Daar heb ik nauw contact mee. Overigens hebben zij ook een derde groep EVA-vrouwen ‘opgeleverd’. Via mijn contactpersoon hoorde ik dat er op een basisschool in Rijsenhout wekelijks een groep vrouwen bij elkaar komt. Ik heb hen gepolst of er interesse was om een EVA-groep te maken. Binnenkort starten we."

Tijdens ons gesprek komt er een vrouw uit de EVA-groep, die net even pauze heeft, Leonie opzoeken met de vraag of zij haar kan helpen bij het vinden van een geschikte opleiding. Leonie kent de Syrische vrouw bij naam, weet dat ze iets wil doen in de kinderopvang en wie haar casemanager is vanuit de gemeente. Ze belooft op haar vraag terug te komen.
"Alles staat of valt met je netwerk. Ik wil graag het ROC een keer uitnodigen voor een EVA-bijeenkomt. Dan kunnen ze uitleggen waar de vrouwen een opleiding vinden en wat de mogelijkheden zijn. Het ROC huurt in onze bibliotheek ruimtes voor taal- en inburgeringslessen. Ik heb korte lijntjes met de contactpersoon, dus dat is zo geregeld. Dát is precies wat ik zo leuk vind aan dit werk: partijen bij elkaar brengen, eindjes aan elkaar knopen en zo écht komen tot een ketenaanpak om mensen goed te helpen. Zodat je mensen continu, doorlopend, kunt blijven helpen.

Ik vind het nu best frustrerend dat we mensen helpen hun basisvaardigheden te vergroten en te empoweren, maar dat we ze na een bepaald traject niets meer kunnen aanbieden. Met de EVA-groepen die nu gestart zijn, willen we daarna verder gaan met het programma Aan de slag! Het is dezelfde opzet, maar dan toegespitst op praktische vaardigheden zoals je LinkedIn-profiel invullen, een sollicitatiebrief schrijven, jezelf presenteren etc. Ik wil vooral concreet kunnen doorverwijzen naar bedrijven of opleidingsinstellingen om bijvoorbeeld stage te lopen, een (interne) opleiding te volgen en/of voor werk. Dit hopen we met WerkBieb te bewerkstelligen."

De uitbouw van WerkBieb en beginnen met Aan de slag! Mooie plannen voor het komende jaar, staat er nog meer op je wensenlijstje?
"Een inspiratieplek voor anderstaligen die werk zoeken. De behoeften van anderstaligen die op zoek zijn naar werk zijn anders dan die van Nederlandstalige werkzoekenden. Ik wil graag een plek bieden en specifiek voor nieuwkomers en anderstaligen inspirerende sessies rondom werk gaan organiseren. WerkBieb is het perfecte platform om ook bedrijven uit te nodigen om kennis te laten maken met potentiele werknemers en stagiairs.

Ik hoop dat op die manier ook mensen die de taal iets minder beheersen, wel de kans krijgen om aan de slag te gaan bij een bedrijf. Iedereen heeft iemand nodig die in hem of haar gelooft en alleen door mee te draaien op de werkvloer, leer je de taal echt goed beheersen. Learning on the job, het is zo belangrijk."

Meer weten over WerkBieb? Mail Leonie: leonie.schuitemaker@debibliotheekhaarlemmermeer.nl

Probiblio heeft Bibliotheek Haarlemmermeer ondersteund in het uitwerken van het concept van de WerkBieb.

Reacties (0)

Reageren