BoekToer: de ideale aanvulling op de schoolbibliotheek

BoekToer: de ideale aanvulling op de schoolbibliotheek

Soms kan je als bibliotheek niet de optimale collectie aan een school aanbieden. Bijvoorbeeld omdat je eigen collectie ontoereikend is of omdat het samenstellen van collecties voor scholen de collectiespecialist te veel tijd kost. Probiblio’s BoekToer biedt uitkomst: een aanvullende collectie op de schoolbibliotheek die bestaat uit een verzameling vaste collectiepakketten. Collectiespecialist bij Probiblio Maaike Landman stelt deze collectiepakketten met zorg samen. We spraken haar en Barbara Leguijt (leesconsulent bibliotheek Aan de Vliet) en Agnes Halewijn (leesconsulent bibliotheek Waterland) over hoe BoekToer wordt gebruikt en waar aanvullende wensen liggen.

Wat maakt jullie zo enthousiast over BoekToer?

Barbara: ‘Om eerlijk te zijn, onze eigen collectie wordt te klein om zelf pakketten voor scholen samen te stellen. Hiermee kunnen we een prachtige aanvulling bieden! Tijdens de coronasluiting leverden we wel kant en klare pakketten, maar we hebben niet de collectie en de tijd om dit met regelmaat en zorg te kunnen aanbieden. Voor scholen werkt het heel prettig dat ze een collectie kunnen bestellen op het moment dat zij het nodig hebben. De onderwerpen zijn actueel en de boeken zien er allemaal netjes uit.’

Agnes: ’En het scheelt ons ook nog eens tijd! Scholen geven duidelijk aan behoefte te hebben aan themacollecties, steeds vaker ook vanwege sanering van de eigen collectie. Op verzoek stellen onze leesconsulenten soms kleine collecties van maximaal 10 boeken samen, maar dat kost ons veel tijd. En wij gebruiken BoekToer in de bibliotheek ter aanvulling op onze eigen collectie.’

Foto rechts: Barbara Leguijt

Hoe werkt BoekToer bij jullie in de praktijk?

Agnes: ‘Wij zetten BoekToer in vanuit de behoefte van scholen aan themacollecties ter aanvulling op hun eigen collectie. Scholen vragen een themacollectie aan en ik ga na of er een passende BoekToer-collectie bestaat die de school vervolgens via onze eigen webshop kan bestellen. In ons werkgebied nemen zo’n 50 scholen BoekToer af en zij halen zelf de kisten op in de bibliotheek. Dat scheelt tijd en administratie! We ontvangen ook aanvragen voor specifieke collecties die we dan zelf vanuit de bibliotheek samenstellen, bijvoorbeeld over een bepaald thema of voor een specifieke groep.’

Barbara: ‘Sinds dit jaar werken wij met een webshop, waarbij de aanvraag direct naar Probiblio wordt doorgestuurd. Dat scheelt administratie, al doen wij nog wel zelf de monitoring en facturering. Sinds kort zijn wij als leesconsulent aan een aantal scholen verbonden. Deze scholen adviseren we onder andere over de collectie in de schoolbibliotheek. Op dit moment zijn er 6 scholen die ieder zo’n 12 BoekToer-kisten per jaar aanvragen en daarvoor regelen wij ook het vervoer.’

Hoe reageren scholen op BoekToer?

Agnes: ‘De informatieve collecties op scholen zijn vaak verouderd of verdwijnen. Onze accountmanagers brengen BoekToer altijd onder de aandacht tijdens gesprekken met scholen. Wij adviseren scholen om BoekToer-collecties voor langere tijd af te nemen. Het valt ons op dat scholen het ook inzetten ter bevordering van leesplezier. Wij krijgen terug dat fictieboeken over een thema het leesplezier stimuleert en dat de ‘lekker lezen’ boeken goed in de smaak vallen. Daarnaast leert het kinderen hoe ze boeken kunnen gebruiken voor een spreekbeurt en biedt het inspiratie. Ook opvallend, er komen vaker vragen over collecties voor het voortgezet onderwijs.’

Foto rechts: Agnes Halewijn

Barbara: ‘Een van de scholen uit ons werkgebied liet mij het volgende weten:

“We vinden het heel fijn om bij de thema’s wereldoriëntatie een scala aan boeken te kunnen bieden. De informatieboeken worden gebruikt bij de onderzoeksopdrachten en met de leesboeken komen kinderen goed in de sfeer van het thema.”

(Renske Smit, leescoördinator op basisschool De Akker in Rijswijk)

Welke wensen of tips hebben jullie nog voor Probiblio ten aanzien van BoekToer?

Barbara: ‘Een van onze scholen wil graag op voorhand meer inzicht in de verhouding fictie en non-fictie in de BoekToer-collecties. Zodat ze van tevoren kunnen afwegen of ze de collectie kunnen gebruiken.'

Agnes: ‘Ik zou graag kleinere collecties zien die meer toegespitst zijn op onder- en bovenbouw. Bijvoorbeeld 20 boeken voor de bovenbouw in plaats van 40 boeken school breed.’

Maaike reageert enthousiast: ‘We willen BoekToer meer onder de aandacht brengen en we werken aan een nieuwe webshop. Dat is een heel proces, maar het idee om de collecties meer inzichtelijk te maken staat zeker op onze actielijst. Daarbij nemen we ook het bestelformulier en het bestelproces onder de loep. We denken zeker over kleinere collecties en wie weet maken we nog eens een filmpje over de weg die een BoekToer-kist aflegt. Volop in ontwikkeling dus!’

Tot slot: wat kunnen jullie andere bibliotheken meegeven over BoekToer?

Barbara: ‘Je put uit een prachtige, actuele collectie in aantallen en volumes die je zelf niet meer hebt. Dat is de kracht van BoekToer en dat maakt het een waardevolle aanvulling!’

Agnes: ‘De informatieve collectie op scholen is tegenwoordig minimaal en de toevoeging van fictie zorgt voor een grote meerwaarde ten aanzien van leesplezier.’

Meer weten?

Op deze webpagina vind je meer informatie of neem contact op met Maaike Landman.

Lees ook:

Reacties (0)

Reageren

Meer blogposts van Michelle Rijbroek-Hoeke