Digitale geletterdheid en het onderwijs: kansen voor de bibliotheek

Digitale geletterdheid en het onderwijs: kansen voor de bibliotheek

Bibliotheken spelen een belangrijke rol op het gebied van mediaopvoeding en de bevordering van digitale geletterdheid bij een jonge doelgroep. Aandacht voor digitale geletterdheid op scholen zorgt ervoor dat kinderen en jongeren kritische en geïnformeerde deelnemers van de samenleving zijn én blijven. De bibliotheek is een belangrijke partner op dit gebied en kan nog veel meer zijn potentieel benutten. Maar er liggen ook uitdagingen. Adviseur digitale geletterdheid Erik Reuvers licht dit toe.

Probiblio zet al enige tijd in op de versterking van de rol van de bibliotheek richting het onderwijs op het gebied van digitale geletterdheid. Dit uit zich deels in de informatievaardigheden-poot van de Bibliotheek op school en deels in de structurele programmering richting onderwijs. Zo bieden we bijvoorbeeld Lab out of the Box-leskisten aan, waarmee scholen kunnen werken aan de 21e-eeuwse vaardigheden van hun leerlingen. Ook praten we individueel met bibliotheken om hen te helpen bij het maken van strategische keuzes rondom hun mediaopvoedingaanbod.

Digitale Geletterdheid in het curriculum

Nu er een nieuwe staatssecretaris digitalisering is aangesteld binnen de regering, lijkt er ook meer aandacht en urgentie aan het brede thema te komen. Onlangs publiceerde Alexandra van Huffelen de hoofdlijnen van het digitaliseringsbeleid waar onder andere Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) genoemd worden, maar ook de oproep om de curriculumvernieuwing digitale geletterdheid in te voeren. Voor scholen is het dus goed om alvast voorbereid te zijn op de komende curriculumwijziging. Hierin is wel opvallend dat publieke instellingen in de brief veelvuldig en in goede context genoemd worden, maar bibliotheken specifiek niet.

Belang van de bibliotheek

Er is dus nog werk aan de winkel om de rol van de bibliotheek op het gebied van digitale geletterdheid te bestendigen en uit te bouwen. Een deel hiervan valt samen met de manier waarop de bibliotheek impact maakt op het onderwijs: doe je dat bijvoorbeeld in losse lessen, of richt je je op kennisoverdracht richting de leerkracht zodat hij/zij in staat is om de geleerde stof te nternaliseren en verweven met bestaande vakgebieden? Als bibliotheek heb je veel opties. Belangrijkste is dat je het gesprek aangaat met de school. Waar liggen hun behoeftes en wat kun je bieden?

Samenwerken met scholen: zó pak je dat aan

In de strategische trajecten digitale geletterdheid die Probiblio met bibliotheken uitvoert vormen we de aanpak richting het onderwijs en staan we stil bij de beleidsmatige borging van alle digitale geletterdheid activiteiten binnen die bibliotheek. Een onderdeel dat we vanaf dit jaar integraal gaan aanpakken als combinatie tussen geletterdheid en digitale geletterdheid is de profilering van de bibliotheek richting het onderwijs: hoe treed je als bibliotheek het onderwijs tegemoet, en wordt je gezien als volwaardig (samenwerkings)partner?

Ook hebben we de laatste hand gelegd aan onze 'theory of change (TOC) digitale geletterdheid': een veelgebruikt model dat specifiek maakt hoe verandering plaatsvindt en welke aannames daarbij gemaakt worden. Hiermee maken we inzichtelijk hoe je als bibliotheek met je activiteiten uiteindelijk een maatschappelijk effect teweeg brengt. We gaan dit jaar kijken of de eerste effecten vanuit de activiteiten ook echt bij deelnemers te meten zijn – om zo de onderbouwing van de TOC sterker te maken. Wil je hier meer over weten? Neem contact met ons op of bekijk dit document.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over Probiblio’s dienstverlening rondom digitale geletterdheid contact op met Adviseur Digitale geletterdheid Lisa Bakker.

Lees ook:

Reacties (0)

Reageren

Meer blogposts van Erik Reuvers